Home » Academy » Bibliotheek – Industrial Cyber Security
Bijgewerkt:
16 november 2022 10:30

Industrial Cyber Security

Safety Delta Nederland – Bibliotheek

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

naar de Kenniscollectie

Het voorkomen van een industrial cyber security incident speelt een belangrijke rol in het borgen van de veiligheid van de Nederlandse industrie. De informatie in deze bibliotheek geeft u een basis om aan de slag te kunnen gaan met monitoren in uw organisatie. De informatie varieert van informatieve en educatieve informatiebronnen, tot praktische tools en factsheets die u kunt toepassen op uw situatie.

Gereedschappen voor u

Hieronder vindt u een selectie van handige werkmethodes

 • Handreiking | VNCI: Security dreigingsscenario’s (petro)chemische industrie
 • Tool | NCSC: Aandachtspunten crisismanagement en crisiscommunicatie bij digitale incidenten
 • Brochure | NCSC: Risicobeheersing: Hoe het NCSC u daarbij kan helpen
 • Factsheet | NCSC: Toepassing Zero-Trust principes
 • Handreiking | NCSC: Cybersecuritymaatregelen
 • Factsheet | NCSC: Risico’s beheersen: de waarde van informatie als uitgangspunt
 • Factsheet | NCSC: Meldplicht Digitale incidenten
 • Tool | NIPV: Crisiscommunicatie tips voor incidenten met een cyber component (digitale verstoring)

Beschikbare e-learnings

 • SAQ Light

Naslagwerken voor u

Hieronder vindt u een selectie van relevante naslagwerken

 • Rapport | OVV: Kwetsbaar door software – Lessen naar aanleiding van beveiligingslekken door software van Citrix
 • Rapport | DCMR: Eindrapportage Cybervolwassenheidsonderzoek
 • Toegepaste Arbowetenschap | Veiligheid van geavanceerde mens-robot interactie vraagt grondige herziening risicobeheersing op diverse systeemniveaus
 • Rapport | VTT 386 – Integrated Management of Safety and Security Synergies in Seveso plants (SAF€RA 4STER): Final Report
 • Handreiking | VTT 385 – Guidelines: Integrated Management of Safety and Security Synergies in Seveso plants (SAF€RA 4STER)
 • Rapport | CSR: Adviesrapport Integrale aanpak cyberweerbaarheid
 • Rapport | NIPV: Cybergevolgbestrijding – Lessen uit recente Nederlandse casus
 • White Paper | IEC: Safety in the Future

Artikelen voor u

Hieronder vindt u een selectie van recente artikelen die relevant zijn voor dit onderwerp

 • Artikel | Cyber Security Raad Magazine 01-2022
 • Artikel | Cybersecurity in de chemische industrie: Bij grote bedrijven gaat het meestal goed
 • Artikel | Briefing EU Parliament – NIS2 directive
 • Artikel | NCTV Magazine: Special Cyber Security Beeld Nederland
 • Artikel | Cyber Security Raad dringt aan op versneld delen van incidentinformatie
 • Artikel | Fundamenteel ingrijpen is nodig voor Nederlandse digitale veiligheid
 • Artikel | Industriële security: een onderbelicht vakgebied?

en andere relevante informatie

 • Blog | Veilige Vragen
 • Video | Webinar Digitale weerbaarheid in het Rotterdams havengebied; een wederzijdse verantwoordelijkheid
 • Podcast | Expertcast: Bedrijven kunnen meer doen om datalek te voorkomen, Santosh Sharman Kiwa
 • Podcast | Expertcast – Cyber Security – Computersystemen moeten even veilig zijn als vliegtuigen, Jelmer Schreuder NLDigital

Informatie voor u over recent afgeronde projecten

Hieronder vindt u informatie over afgeronde projecten waar Safety Delta Nederland bij betrokken is geweest, of die uitgevoerd zijn onder het programma Duurzame Veiligheid 2030 of onder een Safety Deal

 • Afgerond Project: Ontwikkelen Roadmap Asset Management

 • Afgerond Project: Ontwikkelen SDN Quick Scan Process Safety Management

 • Afgerond Project: Pilot blockchain-applicatie voor uitwisseling bijna incidenten (petro)chemische industrie

 • Afgerond Project: Veiligheidsrisico’s Alternatief Aangedreven Voertuigen op Chemische Clusters – Fase 1

 • Afgerond project: Veiligheidsrisico’s Alternatief Aangedreven Voertuigen op Chemische Clusters – Fase 2: Scenario’s