Home » Academy » Bibliotheek – Intern | Extern Toezicht
Bijgewerkt:
3 januari 2023 10:21

Intern | Extern Toezicht

Safety Delta Nederland – Bibliotheek

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

naar de Kenniscollectie

Intern en Extern toezicht spelen een belangrijke rol in het borgen van de veiligheid van de Nederlandse industrie. De informatie in deze bibliotheek geeft u een basis om aan de slag te kunnen gaan met toezicht in uw organisatie. De informatie varieert van informatieve en educatieve informatiebronnen, tot praktische tools en factsheets die u kunt toepassen op uw situatie.

Gereedschappen voor u

Hieronder vindt u een selectie van handige werkmethodes

 • NPAL – Infographic Omgaan met Anderstaligen
 • DCMR 2022: De ontwikkeling van Meting Veiligheids Perceptie – Lerende de veiligheid verbeteren
 • DCMR 2021 – Stappenplan Domino-Bedrijven
 • VNCI 2020: Handreiking Process Safety Management Aanpak (PSMA). Voor MKB Brzo en andere chemiebedrijven

Beschikbare e-learnings

 • SAQ Light

Naslagwerken voor u

Hieronder vindt u een selectie van relevante naslagwerken

 • SDN – Staat van de Veiligheid 2021 – Samenvatting

 • Compliance moet gaan over het doel

 • NIPV – veiligheidsrisicos AAVs op chemische clusters – rapport fase 1

 • Rapport Berenschot – Arcadis – Artikel 8 van het Brzo: prikkel tot samenwerking

 • SDN – Staat van de Veiligheid 2020 – Samenvatting

 • RIVM rapport 2021-0050: Klimaatverandering-en-brzo-bedrijven

 • DV2030 – Stantec | Verkenning vernieuwend toezicht

 • Formalisering BRZOPLUS naar een passende vorm

Artikelen voor u

Hieronder vindt u een selectie van recente artikelen die relevant zijn voor dit onderwerp

 • Artikel – Transport gevaarlijke stoffen voor energietransitie vraagt nu om nieuw veiligheidsbeleid
 • Artikel – Brzo 2015 en de herziene ARIE-regeling
 • Artikel – Horizontaal toezicht in het omgevingsdomein
 • Artikel – AADV: anders denken en doen
 • Artikel – Workshop soft controls naleefcultuur
 • Artikel – VAM 2022-5: Werk veiliger door te leren van Work as Done
 • Artikel – Chemie Magazine – Horizontaal toezicht in het omgevingsdomein
 • Artikel – VAM 2022-4: Risico op veiligheidsincidenten

en andere relevante informatie

 • 2022 Mary Kay O’Connor Safety & Risk Conference – SDN Keynote speech
 • Symposium on Loss Prevention 5-8 June 2022 – SDN Keynote speech
 • BLOG – Kennisuitwisseling inspireert en zet tot nadenken – Werksessie Beter Leren van Incidenten
 • Webinar – Workshop SAQ Light 19 april 2022
 • BLOG – Veilige Vragen

Informatie voor u over recent afgeronde projecten

Hieronder vindt u informatie over afgeronde projecten waar Safety Delta Nederland bij betrokken is geweest, of die uitgevoerd zijn onder het programma Duurzame Veiligheid 2030 of onder een Safety Deal

 • Afgerond Project: Ontwikkelen Roadmap Asset Management

 • Afgerond Project: Ontwikkelen SDN Quick Scan Process Safety Management

 • Afgerond Project: Pilot blockchain-applicatie voor uitwisseling bijna incidenten (petro)chemische industrie

 • Afgerond Project: Veiligheidsrisico’s Alternatief Aangedreven Voertuigen op Chemische Clusters – Fase 1

 • Afgerond Project: VNCI MKB Process Safety Peer Reviews

 • Afgerond SVO 170004: Leren van incidenten