Home » Academy » Bibliotheek – Intern | Extern Toezicht
Bijgewerkt:
3 januari 2023 10:21

Intern | Extern Toezicht

Safety Delta Nederland – Bibliotheek

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

naar de Kenniscollectie

Intern en Extern toezicht spelen een belangrijke rol in het borgen van de veiligheid van de Nederlandse industrie. De informatie in deze bibliotheek geeft u een basis om aan de slag te kunnen gaan met toezicht in uw organisatie. De informatie varieert van informatieve en educatieve informatiebronnen, tot praktische tools en factsheets die u kunt toepassen op uw situatie.

Gereedschappen voor u

Hieronder vindt u een selectie van handige werkmethodes

 • Infographic | NPAL: Infographic Omgaan met Anderstaligen
 • Tool | DCMR 2022: De ontwikkeling van Meting Veiligheids Perceptie – Lerende de veiligheid verbeteren
 • Tool | DCMR 2021: Stappenplan Domino-Bedrijven
 • Handreiking | VNCI 2020: Handreiking Process Safety Management Aanpak (PSMA). Voor MKB Brzo en andere chemiebedrijven

Beschikbare e-learnings

 • SAQ Light

Naslagwerken voor u

Hieronder vindt u een selectie van relevante naslagwerken

 • Rapport | NIPV: Veiligheid Alternatief Aangedreven Voertuigen op Chemische Sites – Incidentscenario’s (fase 2)

 • Rapport | SDN: Samenvatting Staat van de Veiligheid 2021

 • Artikel | Compliance moet gaan over het doel

 • Rapport | NIPV: Veiligheidsrisico’s Alternatief Aangedreven Voertuigen op Chemische Clusters – Fase 1

 • Rapport | Berenschot, Arcadis: Artikel 8 van het Brzo: prikkel tot samenwerking

 • Rapport | SDN: Samenvatting Staat van de Veiligheid 2020

 • Rapport | RIVM 2021-0050: Klimaatverandering-en-brzo-bedrijven

 • Rapport | DV2030, Stantec: Verkenning vernieuwend toezicht

Artikelen voor u

Hieronder vindt u een selectie van recente artikelen die relevant zijn voor dit onderwerp

 • Artikel | Bilfinger Magazine #14 : Je wilt geen fotomoment maar een film
 • Artikel | Speech Rosita Thé: Bedrijven, pak je maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Podcast | iTanks Maintenance Next – Safety Delta Nederland
 • Artikel | Transport gevaarlijke stoffen voor energietransitie vraagt nu om nieuw veiligheidsbeleid
 • Artikel | Brzo 2015 en de herziene ARIE-regeling
 • Artikel | Horizontaal toezicht in het omgevingsdomein
 • Artikel | AADV: anders denken en doen
 • Artikel | Workshop soft controls naleefcultuur

en andere relevante informatie

 • Keynote Speech | SDN: 2022 Mary Kay O’Connor Safety & Risk Conference
 • Keynote Speech | SDN: Symposium on Loss Prevention 5-8 June 2022
 • Blog | Kennisuitwisseling inspireert en zet tot nadenken – Werksessie Beter Leren van Incidenten
 • Video | SDN Webinar – Workshop SAQ Light 19 april 2022
 • Blog | Veilige Vragen

Informatie voor u over recent afgeronde projecten

Hieronder vindt u informatie over afgeronde projecten waar Safety Delta Nederland bij betrokken is geweest, of die uitgevoerd zijn onder het programma Duurzame Veiligheid 2030 of onder een Safety Deal

 • Afgerond Project: Ontwikkelen Roadmap Asset Management

 • Afgerond Project: Ontwikkelen SDN Quick Scan Process Safety Management

 • Afgerond Project: Pilot blockchain-applicatie voor uitwisseling bijna incidenten (petro)chemische industrie

 • Afgerond Project: Veiligheidsrisico’s Alternatief Aangedreven Voertuigen op Chemische Clusters – Fase 1

 • Afgerond project: Veiligheidsrisico’s Alternatief Aangedreven Voertuigen op Chemische Clusters – Fase 2: Scenario’s

 • Afgerond Project: VNCI MKB Process Safety Peer Reviews

 • Afgerond SVO 170004: Leren van incidenten