Home » Academy » Bibliotheek – Monitoren van Veiligheidsprestaties
Bijgewerkt:
10 november 2022 10:26

Monitoren van Veiligheidsprestaties

Safety Delta Nederland – Bibliotheek

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

naar de Kenniscollectie

Het monitoren van veiligheidsprestaties speelt een belangrijke rol in het borgen van de veiligheid van de Nederlandse industrie. De informatie in deze bibliotheek geeft u een basis om aan de slag te kunnen gaan met monitoren in uw organisatie. De informatie varieert van informatieve en educatieve informatiebronnen, tot praktische tools en factsheets die u kunt toepassen op uw situatie.

Gereedschappen voor u

Hieronder vindt u een selectie van handige werkmethodes

 • Tool voor classificatie Process Safety Events volgens CEFIC definities
 • DCMR 2022: De ontwikkeling van Meting Veiligheids Perceptie – Lerende de veiligheid verbeteren
 • CCPS – Process Safety Metrics Guide for Leading an Lagging Indicators – version 4.1
 • TU Delft 2021 – (Petro)chemische clusters en veiligheid: Een clusterspecifieke rangschikking van veiligheidsparameters
 • CEFIC guidance for reporting on the ICCA globally harmonised Process Safety Metric

Beschikbare e-learnings

 • Indicatoren Industriële Procesveiligheid. Module 1 – Nut van prestatie indicatoren
 • SAQ Light

Naslagwerken voor u

Hieronder vindt u een selectie van relevante naslagwerken

 • IOGP Safety data reporting user guide (2022 data)

 • SDN – Staat van de Veiligheid 2021 – Samenvatting

 • NLA – Monitor arbeidsongevallen 2021

 • IOGP Safety performance indicators – Process safety events – 2021 data

 • Concawe Report 8-22 – European downstream oil industry safety performance 2021

 • RIVM Rapport 2021-0096: Datahandboek Monitor Leren van Ongevallen

 • SDN – Staat van de Veiligheid 2020 – Samenvatting

 • Verkennende studie naar (petro)chemische clusters en veiligheid: Veiligheidsparameters binnen (petro)chemische clusters en losstaande (petro)chemische bedrijven

Artikelen voor u

Hieronder vindt u een selectie van recente artikelen die relevant zijn voor dit onderwerp

 • Artikel – CLM 2023-13: PSE, wat is dat en wat moet je ermee?
 • Operator Rounds by Exception!
 • Artikel – VAM 2022-6: Onderhoud centraal in de nieuwe digitale wereld
 • NPAL – De Veilige Plant
 • Artikel – VAM 2022-5: Werk veiliger door te leren van Work as Done
 • Artikel – VAM 2021-6: Start met een beheerste onderhoudsorganisatie

en andere relevante informatie

 • BLOG – Kennisuitwisseling inspireert en zet tot nadenken – Werksessie Beter Leren van Incidenten
 • BLOG – Veilige Vragen

Informatie voor u over recent afgeronde projecten

Hieronder vindt u informatie over afgeronde projecten waar Safety Delta Nederland bij betrokken is geweest, of die uitgevoerd zijn onder het programma Duurzame Veiligheid 2030 of onder een Safety Deal

 • Afgerond Project: Ontwikkelen Roadmap Asset Management

 • Afgerond Project: Ontwikkelen SDN Quick Scan Process Safety Management

 • Afgerond Project: Pilot blockchain-applicatie voor uitwisseling bijna incidenten (petro)chemische industrie

 • Afgerond Project: Veiligheidsrisico’s Alternatief Aangedreven Voertuigen op Chemische Clusters – Fase 1

 • Afgerond Project: VNCI MKB Process Safety Peer Reviews

 • Afgerond SVO 170004: Leren van incidenten

 • Afgerond SVO 180012: Voorkoming en detectie van corrosie onder isolatie

 • Afgerond SVO 180014: Handreiking Process Safety Management Aanpak Brzo MKB

Op de hoogte blijven?

"*" geeft vereiste velden aan

Naam