Home » Academy » Bibliotheek – Monitoren van Veiligheidsprestaties
Bijgewerkt:
24 April 2024 14:47

Monitoren van Veiligheidsprestaties

Safety Delta Nederland – Bibliotheek

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

naar de Kenniscollectie

Het monitoren van veiligheidsprestaties speelt een belangrijke rol in het borgen van de veiligheid van de Nederlandse industrie. De informatie in deze bibliotheek geeft u een basis om aan de slag te kunnen gaan met monitoren in uw organisatie. De informatie varieert van informatieve en educatieve informatiebronnen, tot praktische tools en factsheets die u kunt toepassen op uw situatie.

Gereedschappen voor u

Hieronder vindt u een selectie van handige werkmethodes

 • IOGP 456 Process safety – recommended practice on key performance indicators
 • Classificatietool voor Process Safety Events (CEFIC definities)
 • DCMR: De ontwikkeling van Meting Veiligheids Perceptie – Lerende de veiligheid verbeteren
 • Process Safety Metrics Guide for Leading an Lagging Indicators (CCPS)
 • TU Delft: (Petro)chemische clusters en veiligheid: Een clusterspecifieke rangschikking van veiligheidsparameters
 • CEFIC: Guidance for reporting on the ICCA globally harmonised Process Safety Metric

Beschikbare e-learnings

 • Indicatoren Industriële Procesveiligheid. Module 1 – Nut van prestatie indicatoren

Naslagwerken voor u

Hieronder vindt u een selectie van relevante naslagwerken

 • SDN: Samenvatting Staat van de Veiligheid 2022

 • NLA: Monitor arbeidsongevallen 2022

 • IOGP Safety Performance Indicators – Process Safety Events – 2022 data

 • IOGP: Safety data reporting user guide (2022 data)

 • SDN: Samenvatting Staat van de Veiligheid 2021

 • NLA: Monitor arbeidsongevallen 2021

 • CCPS: Process Safety Metrics Guide for Leading an Lagging Indicators – version 4.1

 • IOGP: Safety Performance Indicators – Process Safety Events – 2021 data

Artikelen voor u

Hieronder vindt u een selectie van recente artikelen die relevant zijn voor dit onderwerp

 • VAM 2024-1: Slim gebruik van data verbetert veiligheid
 • Improving process safety with innovative AI model
 • iTanks Maintenance Next – Safety Delta Nederland
 • CLM 2023-13: PSE, wat is dat en wat moet je ermee?
 • Operator Rounds by Exception!
 • VAM 2022-6: Onderhoud centraal in de nieuwe digitale wereld
 • NPAL – De Veilige Plant
 • VAM 2022-5: Werk veiliger door te leren van Work as Done

en andere relevante informatie

 • In gesprek over veiligheidsprestaties op de Veiligheidsdag 2023
 • Kennisuitwisseling inspireert en zet tot nadenken – Werksessie Beter Leren van Incidenten
 • Blog Veilige Vragen

Informatie voor u over recent afgeronde projecten

Hieronder vindt u informatie over afgeronde projecten waar Safety Delta Nederland bij betrokken is geweest, of die uitgevoerd zijn onder het programma Duurzame Veiligheid 2030 of onder een Safety Deal

 • Afgerond Project: Ontwikkelen Roadmap Asset Management

 • Afgerond Project: Ontwikkelen SDN Quick Scan Process Safety Management

 • Afgerond Project: Pilot blockchain-applicatie voor uitwisseling bijna incidenten (petro)chemische industrie

 • Afgerond Project: Veiligheidsrisico’s Alternatief Aangedreven Voertuigen op Chemische Clusters – Fase 1

 • Afgerond project: Veiligheidsrisico’s Alternatief Aangedreven Voertuigen op Chemische Clusters – Fase 2: Scenario’s