Home » Academy » Bibliotheek – Veiligheidsbeleving
Bijgewerkt:
9 november 2022 17:52

Veiligheidsbeleving

Safety Delta Nederland – Bibliotheek

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

naar de Kenniscollectie

Veiligheidsbeleving door omwonenden hangt nauw samen met door hen waargenomen veiligheid van de Nederlandse industrie. De informatie in deze bibliotheek geeft u een basis om aan de slag te kunnen gaan met veiligheidsbeleving in uw organisatie. De informatie varieert van informatieve en educatieve informatiebronnen, tot praktische tools en factsheets die u kunt toepassen op uw situatie.

Gereedschappen voor u

Hieronder vindt u een selectie van handige werkmethodes

 • Tool | DCMR 2022: De ontwikkeling van Meting Veiligheids Perceptie – Lerende de veiligheid verbeteren
 • Tool | TU Delft: (Petro)chemische clusters en veiligheid: Een clusterspecifieke rangschikking van veiligheidsparameters
 • Tool | DCMR 2021: Stappenplan Domino-Bedrijven
 • Rapport | RIVM 2020-0198: Het peilen van veiligheidsbeleving en informatiebehoeften van omwonenden rond chemieclusters. Belevingsonderzoek Chemelot
 • Rapport | RIVM 2018-0120: Pilot Belevingsthermometer – Peilen van de beleving van veiligheid bij omwonenden van chemische industrie

Beschikbare e-learnings

 • SAQ Light

Naslagwerken voor u

Hieronder vindt u een selectie van relevante naslagwerken

 • Rapport | SDN: Samenvatting Staat van de Veiligheid 2021

 • Rapport | Berenschot, Arcadis: Artikel 8 van het Brzo: prikkel tot samenwerking

 • Rapport | SDN: Samenvatting Staat van de Veiligheid 2020

 • Rapport | DV2030: Risicocommunicatie door Brzo-bedrijven en veiligheidsregio’s. Een inventarisatie en analyse van praktijken in Nederland

 • Rapport | DV2030: Veilig en Duurzaam – gebundelde essays

 • Rapport | OVV 2018 – Chemie in samenwerking – Veiligheid op het industriecomplex Chemelot

Artikelen voor u

Hieronder vindt u een selectie van recente artikelen die relevant zijn voor dit onderwerp

 • Artikel | Speech Rosita Thé: Bedrijven, pak je maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Onderzoek | How do people perceive carbon capture and storage for industrial processes? Examining factors underlying public opinion in the Netherlands and the United Kingdom
 • Artikel | VAM 2023-1: Veilig omgaan met anderstaligheid
 • Artikel | VAM 2022-4: Risico op veiligheidsincidenten
 • Artikel | VAM 2022-2: De noodzaak en het nut van Brzo wetgeving
 • Artikel | Veiligheid begint met vertrouwen
 • Video | Online Workshop: Communicatie met de Omgeving
 • Infographic | Risico communicatie met de omgeving

en andere relevante informatie

 • Blog | NVVK Droomsessies
 • Blog | Veiligheidsdag
 • Podcast | Voor- en nadelen van de veiligheidsladder met Sander Zwanikken
 • Blog | Breng procesveiligheid naar het senior management
 • Blog | Kennisuitwisseling inspireert en zet tot nadenken – Werksessie Beter Leren van Incidenten
 • Blog | Veilige Vragen

Informatie voor u over recent afgeronde projecten

Hieronder vindt u informatie over afgeronde projecten waar Safety Delta Nederland bij betrokken is geweest, of die uitgevoerd zijn onder het programma Duurzame Veiligheid 2030 of onder een Safety Deal

 • Afgerond Project: Ontwikkelen Roadmap Asset Management

 • Afgerond Project: Ontwikkelen SDN Quick Scan Process Safety Management

 • Afgerond Project: Pilot blockchain-applicatie voor uitwisseling bijna incidenten (petro)chemische industrie

 • Afgerond Project: Veiligheidsrisico’s Alternatief Aangedreven Voertuigen op Chemische Clusters – Fase 1

 • Afgerond project: Veiligheidsrisico’s Alternatief Aangedreven Voertuigen op Chemische Clusters – Fase 2: Scenario’s

 • Afgerond Project: VNCI MKB Process Safety Peer Reviews

 • Afgerond SVO 170004: Leren van incidenten