Home » Academy » Bibliotheek – Veiligheidscultuur
Bijgewerkt:
9 november 2022 17:33

Veiligheidscultuur

Safety Delta Nederland – Bibliotheek

Vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

naar de Kenniscollectie

Veiligheidscultuur speelt een belangrijke rol in het borgen van de veiligheid van de Nederlandse industrie. De informatie in deze bibliotheek geeft u een basis om aan de slag te kunnen gaan met veiligheidscultuur in uw organisatie. De informatie varieert van informatieve en educatieve informatiebronnen, tot praktische tools en factsheets die u kunt toepassen op uw situatie.

Gereedschappen voor u

Hieronder vindt u een selectie van handige werkmethodes

 • Infographic | NPAL: Infographic Omgaan met Anderstaligen
 • Rapport | IOGP 459-1: Life-Saving Rules – Start Work Checks
 • Tool | DCMR 2022: De ontwikkeling van Meting Veiligheids Perceptie – Lerende de veiligheid verbeteren
 • Tool | DV2030: Quick Start Just Culture
 • Handreiking | VNCI 2020: Handreiking Process Safety Management Aanpak (PSMA). Voor MKB Brzo en andere chemiebedrijven
 • Tool | Just Culture – Stappenplan (petro)chemie

Beschikbare e-learnings

 • SAQ Light

Naslagwerken voor u

Hieronder vindt u een selectie van relevante naslagwerken

 • Handreiking | NPAL: Handreiking De Veilige Plant

 • Rapport | SDN: Samenvatting Staat van de Veiligheid 2021

 • Rapport | IOGP 642: Learning from normal work

 • Rapport | IOGP 459: Life-Saving Rules version 3.0

 • Rapport | IOGP 638: Process Safety Fundamentals

 • Rapport | SDN: Samenvatting Staat van de Veiligheid 2020

 • Rapport | Just Culture in de praktijk – De Lessen van 4 bedrijven in de (petro)chemie – Management samenvatting en conclusies

 • Rapport | Just Culture in de praktijk – De Lessen van 4 bedrijven in de (petro)chemie

Artikelen voor u

Hieronder vindt u een selectie van recente artikelen die relevant zijn voor dit onderwerp

 • Artikel | VAM 2023-3: Hoe goede samenwerking tussen asset owners en ketenpartners een bijdrage kan leveren aan het niveau van Veilig Werken
 • Artikel | Speech Rosita Thé: Bedrijven, pak je maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Artikel | VAM 2023-2: PBM’s aanschaffen geeft nog geen garantie op veilig werken
 • Artikel | VAM 2023-1: Veilig omgaan met anderstaligheid
 • Project | Operator Rounds by Exception!
 • Artikel | VAM 2022-6: Onderhoud centraal in de nieuwe digitale wereld
 • Artikel | NPAL – De Veilige Plant
 • Artikel | VAM 2022-5: Werk veiliger door te leren van Work as Done

en andere relevante informatie

 • Blog | NVVK Droomsessies
 • Keynote Speech | SDN: 2022 Mary Kay O’Connor Safety & Risk Conference
 • Blog | Veiligheidsdag
 • Podcast | Voor- en nadelen van de veiligheidsladder met Sander Zwanikken
 • Keynote Speech | SDN: Symposium on Loss Prevention 5-8 June 2022
 • Blog | Breng procesveiligheid naar het senior management
 • Blog | Kennisuitwisseling inspireert en zet tot nadenken – Werksessie Beter Leren van Incidenten
 • Video | Digital Safety Passport – SVO 170098

Informatie voor u over recent afgeronde projecten

Hieronder vindt u informatie over afgeronde projecten waar Safety Delta Nederland bij betrokken is geweest, of die uitgevoerd zijn onder het programma Duurzame Veiligheid 2030 of onder een Safety Deal

 • Afgerond Project: Ontwikkelen Roadmap Asset Management

 • Afgerond Project: Ontwikkelen SDN Quick Scan Process Safety Management