In het eerste kwartaal van 2022 gaat Veiligheid Voorop weer van start met een nieuwe jaargang van het curriculum Seveso Top Leadership. Het curriculum betreft een éénjarige opleiding ontwikkeld op initiatief van de Regionale Veiligheidsnetwerken in Nederland.

Seveso Top Leaders zijn mensen die de operationele leiding hebben van een bedrijfslocatie waar wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. Het zijn leiders bij productiebedrijven, chemical warehousing, tank opslag bedrijven en logistieke dienstverleners. De bedrijfslocaties vallen onder de Europese Seveso III richtlijn en Brzo-wetgeving.

Het doel van de opleiding is om de Seveso Top Leader de noodzakelijke kennis, kunde en vaardigheden aan te reiken om zich te ontwikkelen tot een competente Seveso Top Leader met een goed moreel kompas, en die de veiligheidsrisico’s zodanig kan managen dat de veiligheid van medewerkers, contractors en omwonenden steeds geborgd is.

De opleiding gebeurt in groepen van 12 Seveso Top Leaders. Uniek aan het curriculum is het netwerk aan collega Seveso Top Leaders uit de chemiesector waarmee wordt samengewerkt, ervaringen gedeeld en kritisch gereflecteerd op persoonlijke verbeterplannen. Het delen van ervaringen in het dagelijks omgaan met leiderschapsdilemma’s vormt een belangrijk onderdeel.
Voor meer informatie over de opleiding en aanmelding kunt u terecht op de website van Veiligheid Voorop.

Wilt u zich meteen aanmelden? Neem dan contact op met Corine Baarends

Curriculum Seveso Top Leadership gaat begin 2022 van start
Publicatiedatum:
21 december 2021