Bijgewerkt:
16 May 2024 19:09

Datamonitor

Het doel van de Datamonitor is het verder verbeteren van de omgevingsveiligheid en arbeidsveiligheid van de bedrijfssectoren die met gevaarlijke stoffen werken en tevens onder de Brzo wetgeving vallen. De veronderstelling is dat sectorale verbeteringen sneller tot stand komen door structurele uitwisseling van veiligheidsprestaties tussen bedrijven en door systematische, consistente duiding van deze data tussen sectoren.  Algemene informatie over prestatie indicatoren vindt u in de Kenniscollectie over Monitoren van Veiligheidsprestaties.

Kenniscollectie Monitoren van Veiligheidsprestaties

Deelnemers kunnen hier inloggen in het Data Collectie Tool.

Inloggen data collectie tool