Coen van Gulijk  en Dolf van der Beek  van TNO spraken over nieuwe vormen van samenwerking tussen mens en machine tijdens een digitale lezing op donderdag 9 december 2021, die werd georganiseerd door Masterclass Veiligheid Zuid-WestKicMPi  en Safety Delta Nederland.

Innovaties zoals de toepassing van Artificial Intelligence (AI), robots en zogeheten ‘collaboratieve robots’ (cobots) leiden tot verandering in de interactie tussen mens en machine. De robots komen ‘uit de kooi’ !!

De deelnemers aan de lezing gaven aan dat nu al robots gebruikt worden voor controleren van corrosie in pijpleidingen, voor ultrasone wanddiktemetingen, voor conditie monitoring vanuit de lucht, onderwater-meting, voor het verwijderen van vuil, verf en het schoonmaken van de buitenzijde van tanks.

Het gebruik van cobots maakt dat een intelligente actor wordt toegevoegd aan het arbeidsproces. Het zou het uitvoeren van gevaarlijke taken op afstand, of repeterend werk, veiliger maken. Het geeft minder blootstelling van werknemers aan gevaarlijks stoffen en er is een verbetering in efficiency met bijgaande kostenbesparing.

Deelnemers aan de lezing schatten bijvoorbeeld in dat cobots in de (nabije) toekomst zelfstandig inspecties kunnen uitvoeren om degradatie van kleine pijpleidingen te detecteren en zelfs kleine reparaties kunnen uitvoeren.

Dit alles noodzaakt een grondige herziening van risicobeheersing.

Een Artificial Intelligence verordening is in de maak, die regels geeft voor ‘hoog risico’ AI activiteiten. Dit zijn activiteiten met mogelijke impact op leven, gezondheid of grondrechten van mensen. Alvorens over te gaan tot toepassen van innovaties moet een veiligheidsverificatie plaats vinden van deze AI / cobot: hoe weet je zeker dat het een zelflerend systeem geen andere of onverwachte dingen gaat doen, dan waar het voor bedoeld is?

Ook verandert de vereiste kennis van medewerkers in de industrie:

  • de veiligheidskundige krijgt te maken met de risico’s van toepassing van AI op de werkplek en wordt geacht de gedeelde documentatie over AI veiligheidsmanagement te begrijpen;
  • de arbo-deskundige wordt geconfronteerd met de introductie van cobots op de arbeidsplaats en moet daar een RI&E voor kunnen (laten) maken;
  • de machineveiligheidskundige moet het gebruik van ‘hoog risico’ AI opnemen in de risicoanalyses en de (nieuwe) wettelijke kaders kennen.

En misschien hebben we in de toekomst AI veiligheidskundigen nodig, waarvoor de opleiding nog ontwikkeld moet worden.

In de toekomst zal er meer intelligente samenwerking tussen mens en cobot plaatsvinden op industriële productie locaties. Dit vraagt om herziening van de veiligheidsbeheersing op diverse systeem niveaus.

Op het Innovatie symposium van 31 maart 2022  zal onder meer verder ingegaan worden op de uitdagingen van AI.

Voor meer informatie zie Holland Robotics of stel uw vraag hier.

Daarnaast kunt u in de technologi catalogi  verdere informatie vinden over commerciële toepassingen van robots . Technologie aanbieders kunnen hier ook gratis hun innovatie plaatsen.

Het samenspel van intelligente actoren op de werkplaats en het belang van veiligheid.
Publicatiedatum:
11 december 2021