Wat is het project KICIS?
KICIS staat voor Kennis en Innovatiecentrum voor Calamiteitenbestrijding in de Industrie en
Scheepvaart en heeft tot doel om op termijn als fieldlab in Zeeland, specialisten op te leiden,
die zich bezig houden met incident- en calamiteitenbestrijding.

Aansluitend op het haalbaarheidsonderzoek in 2019 hebben de partners van het project
KICIS gekozen om de volgende onderzoeksvraag nader uit te werken:

“kan op basis van testen en onderzoeken aangetoond worden of (en hoe) de
uitgangspunten en kaders voor hulpverleners verandert, ten opzichte van het huidige
veiligheidsniveau en werkwijze, bij een grootschalige toepassing van waterstof in de
industrie”.

Dit heeft ertoe geleid dat de afgelopen 4 jaar is nagedacht over en gewerkt aan een
(mini)waterstofinstallatie waarmee begin juli 2023 testen zijn uitgevoerd, die op 11 juli 2023
bij het Veiligheidscentrum Vlissingen via een demo zijn laten zien aan partners en
geïnteresseerden.

Tijdens deze demo is getoond:
 hoe waterstof er uit ziet bij een breuk/lekkage in het opslag- en transportsysteem,
 of het huidige materiaal van de brandweer en 1e hulpverleners voldoende
bescherming biedt,
 of schuim, water of CO2 bij een H2-brandblussing werkt,
 of de huidige H2-sensormogelijkheden en detectielimieten (LOD) werken,
 of het afstralen van een H2-brand richting de overige installaties in de directe
omgeving werkt (of niet).

De demo heeft zowel voor het project als voor alle aanwezigen interessante informatie
opgeleverd, wat we graag met de buitenwereld willen delen!

Datum: 14 november 2023
Locatie: Industrieel Museum
Adres: Westkade 114
4551 LA SAS VAN GENT

Aanvang: 11.45 uur tot 16.30 uur
Programma: 11.45 uur Inloop met koffie/thee – vrije rondgang museum
12.00 uur Lunch en netwerkmoment
12.45 uur Opening dagvoorzitter Jan Lonink
13.00 uur Start symposium
14.30 uur Koffie/thee en netwerkmoment
15.00 uur 2e deel symposium
16.15 uur Slotconclusie en afsluiting symposium – Jeroen Meijering
16.30 uur Einde symposium

Sprekers 1e deel:
Jeroen Meijering Projectleider project KICIS
Uitleg project KICIS van start tot eind
Bart Engels Commercieel Directeur Regio Zuidwest
Deelname project KICIS, ervaringen en uitdagingen
Arjan van Dijk Programmadirecteur Safety Delta Nederland
Wat is SDN en het belang van (proces)veiligheid tijdens de Energietransitie

Sprekers 2e deel:
Jochem van de Graaff Medewerker Research & Development
Toelichting werkpakket testen & demo
Jaap Hanekamp Associate Professor
Waterstof als energiedrager nu en in de toekomst
Aanmelden kan via onderstaande link:
We zien uit naar uw komst!
Met vriendelijke groet,
Jeroen Meijering Directeur Schelde Safety Network
Mariska Dingemanse Projectsecretaris

De partners in het project zijn:
Schelde Safety Network, KIC-Mpi, H2K, Veiligheidscentrum Vlissingen, Multraship,
Dow, Equans en University College Roosevelt.
Dit project is mogelijk gemaakt door de volgende subsidieverstrekkers:
OPZuid, Stimulus en de Provincie Zeeland

Meer informatie en aanmelden