Home " Academy " Knowledge Collection - Industrial Cyber Security
Bijgewerkt:
24 April 2024 14:42

Industrial Cyber Security

Safety Delta Netherlands - Knowledge collection

Find, connect, renew in safety

Waarom industrial cyber security?

Het voorkomen van een industrial cyber security incident speelt een belangrijke rol in het borgen van de veiligheid van de Nederlandse industrie. Deze kenniscollectie geeft u een basis om aan de slag te kunnen gaan met industrial cyber safety in uw organisatie. De informatie varieert van informatieve en educatieve informatiebronnen, tot praktische tools en factsheets die u kunt toepassen op uw situatie.

Industrial cyber security bekeken vanuit verschillende rollen

Vragen vanuit de strategische leiderschapsrol over risico’s en beheersmaatregelen die verwijzen naar antwoorden in de Kennisbank:

Questions from various tactical or operational leadership roles about risks and control measures that point to answers in the Knowledge base

Kijk in de bibliotheek

De bibliotheek is een verzameling van vrij beschikbare gereedschappen, naslagwerken en artikelen die van toepassing zijn op het thema van deze kenniscollectie: industrial cyber security.

Aan de slag met gereedschappen

Hieronder vind je een selectie van handige werkmethodes

 • VNCI: Security dreigingsscenario’s (petro)chemische industrie
 • Aandachtspunten crisismanagement en crisiscommunicatie bij digitale incidenten (NCSC)
 • NCSC: Risicobeheersing: Hoe het NCSC u daarbij kan helpen
 • NCSC Factsheet: Toepassing Zero-Trust principes
 • Handreiking Cyber Security Maatregelen (NCSC)
 • Factsheet risico’s beheersen: de waarde van informatie als uitgangspunt (NCSC)
 • Factsheet NCSC: Meldplicht Digitale incidenten
 • NIPV: Crisiscommunicatie tips voor incidenten met een cyber component (digitale verstoring)
 • NCSC - Resilience of Industrial Control Systems (ICS): Roadmap with checklist

Vergroot kennis

Hieronder vind je een selectie van relevante naslagwerken

 • OVV: Kwetsbaar door software – Lessen naar aanleiding van beveiligingslekken door software van Citrix

 • DCMR: Eindrapportage Cybervolwassenheidsonderzoek

 • Toegepaste Arbowetenschap | Veiligheid van geavanceerde mens-robot interactie vraagt grondige herziening risicobeheersing op diverse systeemniveaus

 • VTT 386 - Integrated Management of Safety and Security Synergies in Seveso plants (SAF€RA 4STER): Final Report

 • VTT 385 - Guidelines: Integrated Management of Safety and Security Synergies in Seveso plants (SAF€RA 4STER)

 • CSR: Adviesrapport Integrale aanpak cyberweerbaarheid

 • NIPV: Cybergevolgbestrijding – Lessen uit recente Nederlandse casus

 • IEC: Safety in the Future

Lees over recente ontwikkelingen

Hieronder vind je een selectie van recente artikelen die relevant zijn voor dit onderwerp

 • Cyber Security Raad Magazine 01-2022
 • Cybersecurity in de chemische industrie: Bij grote bedrijven gaat het meestal goed
 • Briefing of EU Parliament - NIS2 directive
 • NCTV Magazine: Special Cyber Security Beeld Nederland
 • Cyber Security Raad dringt aan op versneld delen van incidentinformatie
 • Fundamenteel ingrijpen is nodig voor Nederlandse digitale veiligheid
 • Industriële security: een onderbelicht vakgebied?

and other relevant information

 • NIS2-Quickscan helpt organisaties bij voorbereiding op nieuwe cyberwet
 • CyberVeilig Check voor ZZP en MKB
 • Digital Trust Center
 • Zelf-evaluatie: NIS2-richtlijn van toepassing voor uw organisatie?
 • De impact van NIS2 op jouw organisatie (Webinar)
 • Blog Veilige Vragen
 • Webinar Digitale weerbaarheid in het Rotterdams havengebied; een wederzijdse verantwoordelijkheid
 • Expertcast: Bedrijven kunnen meer doen om datalek te voorkomen, Santosh Sharman Kiwa