Home " Academy " Knowledge Collection - Internal | External Supervision
Bijgewerkt:
1 december 2023 09:05

Internal | External Supervision

Safety Delta Netherlands - Knowledge collection

Find, connect, renew in safety

Waarom intern en extern toezicht?

Internal and External Supervision play an important role in guaranteeing the safety of Dutch industry. This knowledge collection provides you with a basis to get started with supervision in your organisation. The knowledge collection varies from informative and educational information sources to practical tools and fact sheets that you can apply to your situation.

Intern en extern toezicht bekeken vanuit verschillende rollen

Vragen vanuit de strategische leiderschapsrol over risico’s en beheersmaatregelen die verwijzen naar antwoorden in de Kennisbank:

Questions from various tactical or operational leadership roles about risks and control measures that point to answers in the Knowledge base

Kijk in de bibliotheek

De bibliotheek is een verzameling van vrij beschikbare gereedschappen, naslagwerken en artikelen die van toepassing zijn op het thema van deze kenniscollectie: intern en extern toezicht.

Aan de slag met gereedschappen

Hieronder vind je een selectie van handige werkmethodes

 • LEC-IV: MOC handreiking blusschuim transitie
 • Infographic Omgaan met Anderstaligen
 • DCMR: De ontwikkeling van Meting Veiligheids Perceptie – Lerende de veiligheid verbeteren
 • Stappenplan Domino-Bedrijven
 • Handreiking Process Safety Management Aanpak (PSMA) voor MKB-Brzo en andere chemiebedrijven

Vergroot kennis

Hieronder vind je een selectie van relevante naslagwerken

 • SDN: Samenvatting Staat van de Veiligheid 2022

 • BRZO+: Jaarverslag 2022

 • Veiligheid Alternatief Aangedreven Voertuigen op Chemische Sites – Incidentscenario’s (fase 2)

 • SDN: Samenvatting Staat van de Veiligheid 2021

 • Compliance should be about purpose

 • Veiligheidsrisico’s Alternatief Aangedreven Voertuigen op Chemische Clusters – Fase 1

 • Berenschot, Arcadis: Artikel 8 van het Brzo: prikkel tot samenwerking

 • SDN: Samenvatting Staat van de Veiligheid 2020

Lees over recente ontwikkelingen

Hieronder vind je een selectie van recente artikelen die relevant zijn voor dit onderwerp

 • VAM 2023-6: Gebruik Process Safety Fundamentals voor veilig onderhoud
 • VAM 2023-5: Een goed noodplan zekert veilig werken
 • VAM 2023-4: Veilig Werken Fit en dus Veilig
 • Bilfinger Magazine #14 : “Je wilt geen fotomoment maar een film”
 • Speech Rosita Thé: “Bedrijven, pak je maatschappelijke verantwoordelijkheid”
 • iTanks Maintenance Next – Safety Delta Nederland
 • Transport gevaarlijke stoffen voor energietransitie vraagt nu om nieuw veiligheidsbeleid
 • Brzo 2015 and the revised ARIE regulation.

and other relevant information

 • SDN: 2022 Mary Kay O’Connor Safety & Risk Conference
 • SDN: Symposium on Loss Prevention 5-8 June 2022
 • Kennisuitwisseling inspireert en zet tot nadenken – Werksessie Beter Leren van Incidenten
 • SDN Webinar – Workshop SAQ Light 19 april 2022
 • Blog Veilige Vragen

What initiatives are available to me? 

Below you will find information about projects related to this knowledge collection in which Safety Delta Netherlands is involved.

 • Research question: ethical aspects in decision-making
 • Research question: Factory of the future - The leader, engineer and operator of the future
 • Research question: Emerging security risks due to energy transition
 • Research question: From static to dynamic risk management
 • Project: Process Safety Quickscan (Pilot)
 • P