Bijgewerkt:
24 April 2024 14:43

Internal | External Supervision

Safety Delta Netherlands - Knowledge collection

Find, connect, renew in safety

Waarom intern en extern toezicht?

Internal and External Supervision play an important role in guaranteeing the safety of Dutch industry. This knowledge collection provides you with a basis to get started with supervision in your organisation. The knowledge collection varies from informative and educational information sources to practical tools and fact sheets that you can apply to your situation.

Intern en extern toezicht bekeken vanuit verschillende rollen

Vragen vanuit de strategische leiderschapsrol over risico’s en beheersmaatregelen die verwijzen naar antwoorden in de Kennisbank:

Questions from various tactical or operational leadership roles about risks and control measures that point to answers in the Knowledge base

Kijk in de bibliotheek

De bibliotheek is een verzameling van vrij beschikbare gereedschappen, naslagwerken en artikelen die van toepassing zijn op het thema van deze kenniscollectie: intern en extern toezicht.

Aan de slag met gereedschappen

Hieronder vind je een selectie van handige werkmethodes

  • Nyenrode studie – Modernisering toezicht in het omgevingsdomein
  • LEC-IV: MOC handreiking blusschuim transitie
  • Infographic Omgaan met Anderstaligen
  • DCMR: De ontwikkeling van Meting Veiligheids Perceptie – Lerende de veiligheid verbeteren
  • Stappenplan Domino-Bedrijven
  • Handreiking Process Safety Management Aanpak (PSMA) voor MKB-Brzo en andere chemiebedrijven

Vergroot kennis

Hieronder vind je een selectie van relevante naslagwerken

  • Handreiking | SDN – Veiligheid alternatief aangedreven voertuigen op chemische sites – Praktijktest (fase 3)