Home " Academy " Knowledge Collection - Learning from Incidents.
Bijgewerkt:
1 december 2023 08:53

Learning from Incidents

Safety Delta Netherlands - Knowledge collection

Find, connect, renew in safety

Waarom leren van incidenten?

Learning from incidents plays an important role in guaranteeing the safety of Dutch industry. This knowledge collection provides you with a basis to start working with learning from incidents in your organisation. The knowledge collection varies from informative and educational information sources to practical tools and fact sheets that you can apply to your situation.

Leren van incidenten bekeken vanuit verschillende rollen

Vragen vanuit de strategische leiderschapsrol over risico’s en beheersmaatregelen die verwijzen naar antwoorden in de Kennisbank:

Questions from various tactical or operational leadership roles about risks and control measures that point to answers in the Knowledge base

Kijk in de bibliotheek

De bibliotheek is een verzameling van vrij beschikbare gereedschappen, naslagwerken en artikelen die van toepassing zijn op het thema van deze kenniscollectie: leren van incidenten.

Aan de slag met gereedschappen

Hieronder vind je een selectie van handige werkmethodes

 • IOGP 642: Learning from normal work
 • Safety Deal: Beter leren van incidenten in de (petrochemische) industrie – Een lastigere opgave dan vaak gedacht (SVO 170004)

Vergroot kennis

Hieronder vind je een selectie van relevante naslagwerken

 • The problem with root cause analysis

 • Shell Human performance principles

 • The Statistical Invalidity of TRIR as a Measure of Safety Performance

 • IOGP: Components of Organizational Learning from Events | IOGP Publications library

 • Learning from incidents: HSE184

 • The risk assessment matrix: Risk Assessment Matrix | Hearts and Minds

 • NLA: Monitor arbeidsongevallen 2022

 • RIVM 2023-0016: Analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven 2023

Lees over recente ontwikkelingen

Hieronder vind je een selectie van recente artikelen die relevant zijn voor dit onderwerp

 • Improving process safety with innovative AI model
 • VAM 2022-5: Werk veiliger door te leren van Work as Done
 • Veiligheid begint met vertrouwen
 • Fundamenteel ingrijpen is nodig voor Nederlandse digitale veiligheid

and other relevant information

 • Process Safety Congress Dordrecht
 • The 5 principles of human performance by Todd Conklin
 • Heinrich's safety pyramid theory: Is the incident pyramid still relevant in safety today!
 • NVVK Droomsessies
 • The great debate: moments of significance
 • Step Change in Safety
 • 7 Insights into Safety Leadership
 • SDN: 2022 Mary Kay O’Connor Safety & Risk Conference

What initiatives are available to me? 

Below you will find information about projects related to this knowledge collection in which Safety Delta Netherlands is involved.

 • Project: Better Learning Information in Chemistry by Looking Ahead (BLIC Ahead)
 • Project: Improvement Group Learning from Incidents (Pilot).

  

Share knowledge and experience with peers:

Staying informed?

"*" indicates required fields

Name
This field is for validation purposes and should not be changed.