Home " Academy " Knowledge Collection - Monitoring Safety Performance.
Bijgewerkt:
1 december 2023 08:42

Monitoring Safety Performance

Safety Delta Netherlands - Knowledge collection

Find, connect, renew in safety

Waarom monitoren van veiligheidsprestaties?

Measuring safety performance is a cornerstone in ensuring the safety of Dutch industry. This knowledge collection gives you a foundation to get started with monitoring in your organization. The knowledge collection ranges from informative and educational resources, to practical tools and fact sheets that you can apply to your situation.

Monitoren van veiligheidsprestaties bekeken vanuit verschillende rollen

Vragen vanuit de strategische leiderschapsrol over risico’s en beheersmaatregelen die verwijzen naar antwoorden in de Kennisbank:

Questions from various tactical or operational leadership roles about risks and control measures that point to answers in the Knowledge base

Kijk in de bibliotheek

De bibliotheek is een verzameling van vrij beschikbare gereedschappen, naslagwerken en artikelen die van toepassing zijn op het thema van deze kenniscollectie: monitoren van veiligheidsprestaties.

Aan de slag met gereedschappen

Hieronder vind je een selectie van handige werkmethodes

 • IOGP 456 Process safety – recommended practice on key performance indicators
 • Classificatietool voor Process Safety Events (CEFIC definities)
 • DCMR: De ontwikkeling van Meting Veiligheids Perceptie – Lerende de veiligheid verbeteren
 • Process Safety Metrics Guide for Leading an Lagging Indicators (CCPS)
 • TU Delft: (Petro)chemische clusters en veiligheid: Een clusterspecifieke rangschikking van veiligheidsparameters
 • CEFIC: Guidance for reporting on the ICCA globally harmonised Process Safety Metric

Vergroot kennis

Hieronder vind je een selectie van relevante naslagwerken

 • SDN: Samenvatting Staat van de Veiligheid 2022

 • NLA: Monitor arbeidsongevallen 2022

 • IOGP Safety Performance Indicators – Process Safety Events – 2022 data

 • IOGP: Safety data reporting user guide (2022 data)

 • SDN: Samenvatting Staat van de Veiligheid 2021

 • NLA: Monitor arbeidsongevallen 2021

 • CCPS: Process Safety Metrics Guide for Leading an Lagging Indicators – version 4.1

 • IOGP: Safety Performance Indicators – Process Safety Events – 2021 data

Lees over recente ontwikkelingen

Hieronder vind je een selectie van recente artikelen die relevant zijn voor dit onderwerp

 • Improving process safety with innovative AI model
 • iTanks Maintenance Next – Safety Delta Nederland
 • CLM 2023-13: PSE, wat is dat en wat moet je ermee?
 • Operator Rounds by Exception!
 • VAM 2022-6: Onderhoud centraal in de nieuwe digitale wereld
 • NPAL - The Safe Plant
 • VAM 2022-5: Werk veiliger door te leren van Work as Done
 • VAM 2021-6: Start met een beheerste onderhoudsorganisatie

and other relevant information

 • In gesprek over veiligheidsprestaties op de Veiligheidsdag 2023
 • Kennisuitwisseling inspireert en zet tot nadenken – Werksessie Beter Leren van Incidenten
 • Blog Veilige Vragen

What initiatives are available to me? 

Below you will find information about projects related to this knowledge collection in which Safety Delta Netherlands is involved.

 • Research question: Improving (process) safety with big data, AI and machine learning
 • Project: Better Learning Information in Chemistry by Looking Ahead (BLIC Ahead)
 • Project: Pilot performance indicators

  

Share knowledge and experience with peers:

Staying informed?

"*" indicates required fields

Name
This field is for validation purposes and should not be changed.