Home " Academy " Knowledge Collection - Safety perception
Bijgewerkt:
1 december 2023 09:52

Safety perception

Safety Delta Netherlands - Knowledge collection

Find, connect, renew in safety

Waarom veiligheidsbeleving?

Safety perception by local residents is closely related to their perceived safety of Dutch industry. This knowledge collection gives you a basis to get started with supervision in your organization. The knowledge collection ranges from informative and educational resources, to practical tools and fact sheets that you can apply to your situation.

Veiligheidsbeleving bekeken vanuit verschillende rollen

Vragen vanuit de strategische leiderschapsrol over risico’s en beheersmaatregelen die verwijzen naar antwoorden in de Kennisbank:

Questions from various tactical or operational leadership roles about risks and control measures that point to answers in the Knowledge base

Kijk in de bibliotheek

De bibliotheek is een verzameling van vrij beschikbare gereedschappen, naslagwerken en artikelen die van toepassing zijn op het thema van deze kenniscollectie: veiligheidsbeleving.

Aan de slag met gereedschappen

Hieronder vind je een selectie van handige werkmethodes

 • DCMR: De ontwikkeling van Meting Veiligheids Perceptie – Lerende de veiligheid verbeteren
 • TU Delft: (Petro)chemische clusters en veiligheid: Een clusterspecifieke rangschikking van veiligheidsparameters
 • Stappenplan Domino-Bedrijven
 • RIVM 2020-0198: Assessing the safety perception and information needs of local residents around chemical clusters. Perception survey Chemelot
 • RIVM 2018-0120: Pilot Belevingsthermometer - Gauging the perception of safety of people living in the vicinity of chemical industries

Vergroot kennis

Hieronder vind je een selectie van relevante naslagwerken

 • SDN: Samenvatting Staat van de Veiligheid 2022

 • SDN: Samenvatting Staat van de Veiligheid 2021

 • Berenschot, Arcadis: Artikel 8 van het Brzo: prikkel tot samenwerking

 • SDN: Samenvatting Staat van de Veiligheid 2020

 • DV2030: Risicocommunicatie door Brzo-bedrijven en veiligheidsregio’s. Een inventarisatie en analyse van praktijken in Nederland

 • DV2030: Veilig en Duurzaam – gebundelde essays

 • OVV 2018 – Chemie in samenwerking – Veiligheid op het industriecomplex Chemelot

Lees over recente ontwikkelingen

Hieronder vind je een selectie van recente artikelen die relevant zijn voor dit onderwerp

 • Speech Rosita Thé: “Bedrijven, pak je maatschappelijke verantwoordelijkheid”
 • VAM 2023-1: Veilig omgaan met anderstaligheid
 • VAM 2022-4: Risico op veiligheidsincidenten
 • VAM 2022-2: De noodzaak en het nut van Brzo wetgeving
 • Veiligheid begint met vertrouwen
 • Online Workshop: Communicating with the Environment
 • Risk communication with the environment

and other relevant information

 • NVVK Droomsessies
 • Veiligheidsdag Blog 2022
 • Voor- en nadelen van de veiligheidsladder met Sander Zwanikken
 • Breng procesveiligheid naar het senior management
 • Kennisuitwisseling inspireert en zet tot nadenken – Werksessie Beter Leren van Incidenten
 • Blog Veilige Vragen

What initiatives are available to me? 

Below you will find information about projects related to this knowledge collection in which Safety Delta Netherlands is involved.

 • Completed Project: KIA MV experiment
 • Research question: Emerging security risks due to energy transition

  

Share knowledge and experience with peers:

Staying informed?

"*" indicates required fields

Name
This field is for validation purposes and should not be changed.