Home » Academy » Kenniscollectie – Energietransitie
Bijgewerkt:
24 April 2024 14:41

Energietransitie

Safety Delta Netherlands - Knowledge collection

Find, connect, renew in safety

Waarom energietransitie?

De energietransitie kan leiden tot nieuwe risico’s voor de proces- of omgevingsveiligheid van de Nederlandse industrie. De informatie in deze kenniscollectie geeft u een basis om aan de slag te kunnen gaan met deze nieuwe risico’s in uw organisatie. De informatie varieert van informatieve en educatieve informatiebronnen, tot praktische tools en factsheets die u kunt toepassen op uw situatie.

Energietransitie bekeken vanuit verschillende rollen

Vragen vanuit de strategische leiderschapsrol over risico’s en beheersmaatregelen die verwijzen naar antwoorden in de Kennisbank:

Questions from various tactical or operational leadership roles about risks and control measures that point to answers in the Knowledge base

Kijk in de bibliotheek

De bibliotheek is een verzameling van vrij beschikbare gereedschappen, naslagwerken en artikelen die van toepassing zijn op het thema van deze kenniscollectie: energietransitie.

Aan de slag met gereedschappen

Hieronder vind je een selectie van handige werkmethodes

 • Omgaan met waterstofrisico’s: Een handreiking voor lokaal bestuurders

Vergroot kennis

Hieronder vind je een selectie van relevante naslagwerken

 • Chemical reaction hydrogen release AB Specialty Silicones

 • Catastropic rupture Heat exchanger Tesoro Anacortes

 • Handreiking voor optreden tijdens incidenten met waterstoftoepassingen

 • Waterstof als brandstof voor voertuigen: aandachtspunten voor incidentbestrijding

 • Research Priority Workshop on Hydrogen Safety

 • Detailed scenarios of typical accident for selected FCH systems and infrastructure

 • Safety challenges in view of the upcoming hydrogen economy: An overview

 • Liquid Hydrogen: A Review on Liquefaction, Storage, Transportation, and Safety

Lees over recente ontwikkelingen

Hieronder vind je een selectie van recente artikelen die relevant zijn voor dit onderwerp

 • Green Hydrogen Inherent Safety Practices on large industrial scale
 • Concept PGS 12 fase 1: Ammoniak – Opslag en verlading: nieuwbouw
 • De gevolgen van de energietransitie voor procesveiligheid

and other relevant information

 • HyDelta
 • Pre Normative Research safe use of Hydrogen
 • The hydrogen podcast
 • Is waterstof veilig? (Website)

What initiatives are available to me? 

Below you will find information about projects related to this knowledge collection in which Safety Delta Netherlands is involved.

 • Research question: Emerging security risks due to energy transition
 • Project: Safety Risks of Alternative Powered Vehicles on Chemical Clusters - Phase 3: Field Testing

  

Share knowledge and experience with peers:

Staying informed?

"*" indicates required fields

Name
This field is for validation purposes and should be left unchanged.