De Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbeidsomstandighedenwet.
De ARIE-regeling geldt voor bedrijven die werken met bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Als er bij ARIE-bedrijven iets mis gaat, kan dat grote gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.

Per 1 januari 2023 is de herziene ARIE-regeling van kracht. Dit heeft gevolgen voor bedrijven die al ARIE-plichtig waren én voor bedrijven die door de herziening voor het eerst ARIE-plichtig zijn geworden.

We kunnen ons voorstellen dat dit de nodige vragen oproept.

Tijdens twee informatiebijeenkomsten geven wij een nadere, praktische toelichting op de herziene ARIE-regeling. We onderzoeken samen wat werkt (en wat niet), wat er nodig is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en welke rol de Nederlandse Arbeidsinspectie hierin kan spelen.

Practical information

Er worden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd, een in Utrecht en een in Zoetermeer.
Voor beide bijeenkomsten is het programma als volgt:

13:30 – 14:00 Inloop

14:00 – 14:15 Opening

14:15 – 15:00 Toelichting ARIE-regeling

15:00 – 15:45 In gesprek met specialisten en inspecteurs

15:45 – 16:00 Afsluiting

16:00 – 16:30 Netwerkgelegenheid

Met het aanmeldformulier op de volgende pagina kunt u zich voor één van de twee bijeenkomsten aanmelden:

– Dinsdag 3 oktober | 13:30 – 16:30 | NDC Den Hommel, Utrecht

– Donderdag 5 oktober | 13:30 – 16:30 | Het Wapen van Zoetermeer, Zoetermeer

U krijgt enkel de bijeenkomst(en) te zien waarvoor u zich nog kunt aanmelden.

Heeft u vragen? Mail dan naar: nlapostbusprogrammabrzo-arie@nlarbeidsinspectie.nl

Naar het aanmeldformulier
class="img-responsive