Transport gevaarlijke stoffen voor energietransitie vraagt nu om nieuw veiligheidsbeleid

De energievoorziening in Nederland gaat veranderen. Maar hoe de energietransitie precies vorm krijgt, is nog onduidelijk. Uit onderzoek uitgevoerd door Berenschot, Arcadis en TNO in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat, blijkt dat de volumes gevaarlijke stoffen (zoals waterstof en ammoniak) die nodig zijn om de energietransitie te bespoedigen enorm kunnen toenemen. Om deze ontwikkelingen veilig te laten verlopen, dienen de energietransitie en de (omgevings)veiligheid nu al een plek te krijgen in beleid, wet- en regelgeving en risicobeperkende maatregelen.

Significance score:

Clarity:

What are external trends or expected mid- and long-term change? What management measures are available?

Target Group(s):

  • Policy makers
  • Strategic leadership
  • Supervisors

Risk Theme:

  • Risk | Control | Assurance - new risks
  • Risk | Control | Assurance - Permits | Supervision | Enforcement
Category Publisher Maker Language

Article

-

Arcadis

Berenschot Groep

TNO

Dutch