Risicocommunicatie door Brzo-bedrijven en veiligheidsregio’s

Onderzoek uitgevoerd onder het programma Duurzame Veiligheid 2030 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een onderzoek is uitgevoerd naar de wijze waarop Nederlandse Brzo-bedrijven en veiligheidsregio’s naar omwonenden over de specifieke risico’s van de Brzo-bedrijven communiceren en of dit op basis van de wetenschappelijke inzichten hierover ook effectief gebeurt.

Duiding score:

Duiding:

Het onderzoek geeft een aantal bevindingen en conclusies.

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Beleidsmakers

Risicothema:

  • Safety Culture and Leadership - Communicatie met de omgeving
Categorie Uitgever Maker Taal

Documenten | Publicaties | Incident Onderzoeken

-

Crisislab

Nederlands