Symposium Toezicht uitgesteld

Het symposium Toezicht, dat op 20 september 2023 zou plaats vinden, is uitgesteld naar voorjaar 2024. Naar verwachting is dan een meer betekenisvol symposium mogelijk op basis van projectuitkomsten.

Safety Delta Nederland onderzoekt in triple helix-verband naar effectievere en efficiëntere vormen van regulering en toezicht op omgevingsveiligheid. Doel is een verdere verbetering van de veiligheidsprestaties van de bedrijven. De rode draad is een verandering in de toezichtsrelatie, waar dat kan. Het gaat dan om het versterken van de samenwerking tussen bedrijf en toezichthouder bij het verkrijgen van het best mogelijke controleresultaat bij het toetsen of aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Een eerste belangrijke stap is het zoeken naar een samenhangende, concrete beschrijving van wat we uiteindelijk willen.

Er lopen in dit kader een aantal projecten, waaronder:

Handvatten voor vertrouwen, een studie door de universiteit Nyenrode met als doel het benoemen van de uitgangspunten en principes waarop het vertrouwen tussen een proactief bedrijf en toezichthouder(s) dient te zijn gebaseerd.

Professionalisering Intern Toezicht (PIT), een pilot waarbij drie Brzo en drie bijna-Brzo-bedrijven betrokken zijn die zich bezighouden met oppervlaktebehandeling. Het doel is het verbeteren van de risicobenadering en het interne toezicht daarop binnen proactieve bedrijven, en dit te gebruiken bij het versterken van de toezichtsrelatie tussen een proactief bedrijf en de toezichthouders.

Van Regel Naar Risico (RNR), een pilot met twee Brzo en twee niet-Brzo-bedrijven en een omgevingsdienst met als doel het opdoen van ervaring met het toepassen van de risicobenadering door een proactief bedrijf als de basis voor een vergunningaanvraag en een te verlenen vergunning die aansluit bij de kenmerken van zo’n proactief bedrijf.

Deze projecten zijn nog in verschillende stadia van ontwikkeling. Op het symposium in voorjaar 2024 verwachten we voorlopige uitkomsten te kunnen delen. Dit geeft nieuwe inzichten en ervaringen over hoe effectief intern en extern toezicht de veiligheid verder kan verbeteren.

1