Home » Expert Netwerken » Process Safety / Asset Integrity Management

Process Safety / Asset Integrity Management

Process Safety management en daarmee samenhangend Asset Integrity Management zijn sterk bepalend voor de veiligheidsprestaties. Om het risico op een process safety incident te beheersen zijn verwachtingen:

 • Asset owners hebben de procesveiligheidsrisico’s van bestaande en nieuwe installaties in kaart gebracht en gedocumenteerd. Deze risico’s zijn teruggebracht tot ALARP (As Low As Reasonably Practicable) en risico’s worden regelmatig opnieuw beoordeeld.
 • Asset owners dragen zorg voor technische integriteit van installaties tijdens ontwerp en bouw.

Asset owners hebben, en houden actueel:

 • Procedures om bedrijfsinstallaties binnen vooraf opgestelde operationele grenzen te opereren.
 • Procedures om de technische integriteit van deze installaties te inspecteren.
 • Procedures om deze installaties te onderhouden.
 • Een werkvergunningen systeem dat de soorten werk aangeeft die met een werkvergunning gecontroleerd moeten worden, alsmede de voorbereiding van de vergunning, de afgifte, het sluiten en de bewaarplicht zoals vastgesteld in de wettelijke regelgeving.
 • Gedocumenteerde Management of Change procedure voor permanente, tijdelijke en noodveranderingen.
 • Plannen voor hulp bij noodsituaties en een programma om deze plannen te testen.

Expert Netwerken

Process Safety – Asset Integrity Management

Risicobeheer Alle bovenstaande verwachtingen om het risico op een process safety incident te beheersen
Projecten Handreiking Duurzaam Asset Managent [lopend]
Pilots Volgt
Contact Contact
Kennisbank  Kijk hier voor meer informatie over het beheersen van “veroudering van installaties”?

Corrosie onder isolatie

Risicobeheer
 • Procedures om bedrijfsinstallaties binnen vooraf opgestelde operationele grenzen te opereren;
 • Procedures om de technische integriteit van deze installaties te inspecteren;
 • Procedures om deze installaties te onderhouden.
Projecten Lopend:

 • Werkgroep Non Destructive Testing (NDT)
 • Werkgroep Coatings voor Corrosie onder Isolatie
 • Werkgroep Risk Based CUI Management

Volgt (Innovatie project)

Pilots Volgt
Contact Contact
Forum Strijd tegen corrosie onder isolatie: de nieuwste inzichten
Kennisbank Kijk hier voor de handleiding over het voorkomen en monitoren van corrosie onder isolatie. Lees hier meer voorbeelden van commerciële toepassingen van COI monitoring.

Lek Detectie

Risicobeheer
 • Procedures om bedrijfsinstallaties binnen vooraf opgestelde operationele grenzen te opereren;
 • Procedures om de technische integriteit van deze installaties te inspecteren;
 • Procedures om deze installaties te onderhouden.
Projecten Volgt.
Pilots Volgt.
Contact Contact
Kennisbank Kijk hier voor meer informatie over lek detectie

Expert Netwerken

Heeft u vragen over bepaalde veiligheidsconcepten of zoekt u informatie die u (nog) niet in de Kennisbank of Technology Catalogue hebt kunnen vinden?

Laat het ons weten, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.