Home » Expert Netwerken » Safety Culture and Leadership

Safety Culture and Leadership

Veiligheidscultuur en bijbehorend leiderschap zijn sterk bepalend voor de veiligheidsprestaties. Om het risico op een lage veiligheidscultuur te beheersen zijn verwachtingen:

  • Leiders bouwen en onderhouden een veiligheidscultuur die inzet stimuleert van al het personeel om ongevallen te voorkomen en de omgeving te beschermen.
  • Leiders kennen de veiligheidsrisico’s die samengaan met de bedrijfsactiviteiten. Ze tonen zichtbaar en voelbaar leiderschap in het nemen van verbeteracties. Ze motiveren, coachen en ontwikkelen het personeel in het effectief beheersen van veiligheidsrisico’s. Ze zijn samen met het personeel aansprakelijk voor het veilig uitvoeren van werk.
  • Leidinggevenden verstrekken informatie en instructie, geven mogelijkheden tot training en leveren toezicht. Ze borgen zo dat mensen de vakkennis hebben om hun werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.
  • Leiders werken samen met andere partijen in de keten om gezamenlijk de veiligheidsambities te bepalen en te leveren.
  • Leiders gaan met omwonenden op een effectieve manier het gesprek aan over het omgevingsrisico dat samenhangt met de bedrijfsactiviteiten.

Expert Netwerken

Just Culture

Risicobeheer Bouwen en onderhouden van een veiligheidscultuur die inzet stimuleert van al het personeel om ongevallen te voorkomen en de omgeving te beschermen.
Projecten Volgt
Pilots Just Culture in de Praktijk – de lessen van 4 bedrijven in de (petro)chemie [afgerond]
Kennisbank Vind hier voorbeelden over de toepassing van Just Culture
Contact Contact
Kennisbank Kijk hier voor meer informatie en voorbeelden over de toepassing van Just Culture

Opleidingen

Risicobeheer Borgen dat mensen de vakkennis hebben om hun werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. Training van leiders in het beheersen van veiligheidsrisico’s.
Projecten
  • Seveso Top Leadership, deel 2 & 3 [lopend]
  • Inventarisatie veiligheidsopleidingen [afgerond]
Pilots Seveso Top Leadership, deel 1
Contact Contact
Kennisbank Kijk hier voor meer informatie en een overzicht van veiligheidsopleidingen

Communicatie met de omgeving

Risicobeheer Op een effectieve manier het gesprek aangaan met omwonenden over het omgevingsrisico dat samenhangt met de bedrijfsactiviteiten.
Projecten Workshops omgevingscommunicatie [lopend]
Pilots Chemelot – communicatie met de omgeving / Omgevingsthermometer [lopend]
Contact Contact
Kennisbank Kijk hier voor meer informatie en een voorbeeld over risicocommunicatie met industriële buren of omwonenden

Expert Netwerken

Heeft u vragen over bepaalde veiligheidsconcepten of zoekt u informatie die u (nog) niet in de Kennisbank of Technology Catalogue hebt kunnen vinden?

Laat het ons weten, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.