IenW-webinar over NIS2 op 31 januari
Wat is de Network and Information Security Directive (NIS2)? Hoe kunnen organisaties zich er nu
al op voorbereiden? Wat doet een CSIRT (Computer Incident Response Team)? Hoe gaat het
toezicht eruitzien? Deze vragen staan centraal bij de webinar die het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat (IenW) op woensdag 31 januari 2024 van 9.45 tot 11.00 uur verzorgt.

Cyberweerbaarheid
De digitale veiligheid van onze samenleving en economie staat steeds vaker onder druk. Europa
speelt daar op in met de invoering van de NIS2: een Europese richtlijn op het gebied van
cybersecurity en de omgang met cyberincidenten. Een groot aantal organisaties dat actief is in de
IenW-sectoren krijgt eind 2024 met deze nieuwe wetgeving te maken. Het gaat om de sectoren
luchtvaart, wegvervoer, openbaar vervoer, spoorvervoer, scheepvaart, drinkwatervoorziening,
chemische industrie, en afvalwater- en afvalstoffenverwerking.

Programma
Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat start het programma van de webinar, waarna
verschillende experts aan het woord komen:
 Jeroen Kasbergen, coördinator NIS2 bij IenW, over wat NIS2 is en wat organisaties kunnen
doen om zich voor te bereiden;
 Jessica Maes, projectleider CSIRT Water, over de rol van een CSIRT (Cybersecurity Incident
Response Team);
 Patrick Spelt, afdelingshoofd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), over toezicht op
cybersecurity.

Aanmelden
Tijdens de webinar praten de experts je bij over de actuele ontwikkelingen rond de NIS2-richtlijn
en krijg je een beeld van hoe je organisatie kan anticiperen op de komst van de nieuwe
regelgeving.

Nieuwsgierig geworden? Meld je nu aan.

Meer informatie
Meer informatie over NIS2: NIS2-richtlijn | Nationaal Cyber Security Centrum
Lees ook het interview met Beerend van Dijk over de impact van NIS2.
Vragen kun je richten aan cernis@minienw.nl.