In de vorige nieuwsbrief stond een interview met Els Rutten, onze beleidsmedewerker vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In deze nieuwsbrief een interview met Bas Knuttel, onze senior beleidsmedewerker vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  

Goedemiddag Bas, dankjewel dat je jezelf vandaag aan ons voor wil stellen. Zou je ons kort iets over jezelf kunnen vertellen?

Ik ben 51 en sinds 2001, met een tussenpose als ZZP’er, werkzaam bij het ministerie van IenW (toen nog VROM). Daar kwam ik terecht na mijn studie in Delft (Civiele Techniek, utiliteitsbouw) en een korte periode bij een bouwkundig ingenieursbureau. De overstap had verschillende redenen: Ik wilde me breder oriënteren en zo mogelijk het milieu waarin we leven nog een beetje mooier maken. Als snel kwam ik erachter dat dat voor mij een heel goede keus was. Ik werkte weliswaar zelf niet meer in de techniek, maar kreeg de kans om veel samen te werken met ingenieurs, wetenschappers en bedrijven buiten het ministerie. Die rol op de grens van techniek en maatschappij had ook mijn Delftse professor al voor me in gedachten toen hij me na mijn studie aannam bij zijn bedrijf, maar nu zat ik dus aan de andere kant van de tafel.

Als senior beleidsmedewerker bij IenW heb je een divers takenpakket. Zou je ons daar iets meer over kunnen vertellen? Hoe sluit de SDN daarbinnen aan?

Ik ben ooit begonnen op de afdeling landbouw, gasvormige emissies. Als ZZP’er heb ik toen ook wat gewasbescherming gedaan, en nu werk ik naast de SDN ook weer bij het team dat zich bezighoudt met stoffen en bestrijdingsmiddelen. De SDN raakt daar op verschillende manieren aan. De stoffen waar beleid voor wordt gemaakt, worden zelf ook ergens gemaakt: de chemische industrie. En onze de doelen vanuit het ministerie, een veilige en schone leefomgeving die ook als zodanig ervaren wordt, sluiten ook mooi aan op de SDN.

Safety Delta Nederland is ontstaan vanuit het Programma Duurzame Veiligheid 2030. Hier was jij ook al bij betrokken. Hoe heb jij het proces van DV2030 naar de SDN ervaren?

Ik was alleen zijdelings betrokken bij DV2030. Op dat moment was ik nog vol aan de slag om omgevingsveiligheid een stevige plek in het missie gedreven topsectorenbeleid te geven. Maar daar profiteert de SDN nu wel van, want via de KIA Maatschappelijke verdienvermogen (een van de kennis- en innovatieagenda’s van het topsectorenbeleid) hebben we ondertussen al de financiering van een project kunnen organiseren en we zijn nog bezig met nieuwe initiatieven tot onderzoekssamenwerking. Een ander onderwerp waar ik mee bezig was, cyberveiligheid, is ook van groot belang als we de SDN-doelen willen halen. Op die manier grijpt alles mooi in elkaar.

Wat geeft jou energie om met Safety Delta Nederland aan de slag te gaan?

De SDN sluit als programma erg aan bij ‘waar ik voor wil werken’. Ik geloof heel erg in de kracht van samenwerking. En dus ook dat werken aan verbeteren van die samenwerking altijd loont. It takes two to tango… En ik ben toevallig een fervent tangodanser, dus ik wéét dat het ook echt zo is. Daarnaast geloof ik dat de ambitie en doelen van de SDN de moeite waard zijn. Maar waar ik echt heel blij van word en energie van krijg is als een project slaagt, en ook op de lange termijn resultaten oplevert.

Wat zijn de grootste kansen en uitdagingen de komende periode?

Bij lange termijn trajecten zonder direct resultaat is het vaak lastig om alle benodigde betrokkenen voldoende aangehaakt te houden. Het is daarom denk ik een uitdaging om een balans te vinden tussen lange termijn inzet en korte termijn successen. En om de opbrengst van het programma continue zichtbaar te maken. We doen daar hard ons best voor. Wat mij betreft is structurele samenwerking aan verbetering op zich al een winst punt, want daardoor kom je met dezelfde middelen tot meer resultaat. Maar ik wil ook graag over 10 jaar met trots kunnen zeggen dat de SDN op concrete probleemgebieden een duidelijk verschil heeft gemaakt en liefst nog steeds maak.

En als we even kort vooruit kijken, wat zou je dan graag in het nieuwe jaar willen bereiken met de SDN?

Ik zou dan graag zien dat we verspreid over de geformuleerde onderzoeksthema’s een mooi pallet aan kennis- en innovatieprojecten hebben lopen en dat steeds meer professionals het nut van de SDN ervaren. Kortom, dat we gericht en effectief blijven groeien en werken. Daarnaast zou het mooi zijn als we tegen die tijd al een paar belangrijke inzichten of producten hebben verkregen die echt een verschil maken ten opzichte van de situatie ‘zonder’ SDN.

Bas Knuttel
BELEIDSMEDEWERKER IenW