Interview met Kennismakelaar Corine Baarends

Elke maand stellen we in onze nieuwsbrief een Safety Delta relatie aan u voor. Deze maand is dat Corine Baarends!  Corine is Kennismakelaar voor Safety Delta Nederland. Met haar expertise uit de chemiesector draagt ze bij aan het project Beter Leren van Incidenten.

Zou je ons kort iets over jezelf kunnen vertellen?

Ik ben Corine Baarends, gelukkig getrouwd en moeder van vier volwassen kinderen. Al meer dan 35 jaar werk ik in de chemische industrie en sinds 2015 ben ik zelfstandig ondernemer. Mijn expertise is leiderschap in veiligheid, het beter leren van incidenten en (proces)veiligheidsmanagement en ik werk voor verschillende opdrachtgevers in de chemiesector. Ik heb het Curriculum Seveso Top Leadership voor SVV en de Proces Safety Management Aanpak voor de VNCI ontwikkeld en ben Programma Manager van de Masterclass Veiligheid Midden. Verder heb ik inhoudelijk meegewerkt aan de Handreiking Beter Leren van Incidenten en ben ik werkzaam als kennismakelaar Leren van Incidenten vanuit Safety Delta Nederland. Gelukkig ben ik ook nog vaak op de werkvloer als veiligheidscoach.

Kun je uitleggen wat de rol van SDN kennismakelaar inhoudt ?

Als kennismakelaar voer ik momenteel het SDN pilot project Beter Leren van Incidenten uit, waarin we de bedrijven belangrijke kennis aanreiken, kijken waar zij staan en welke voor hen de meest praktische en werkbare verbeteringen zijn waarmee zij aan de slag kunnen. Als kennis makelaar breng ik inhoudelijke kennis en praktische ervaring die de bedrijven nodig hebben.

Wat is voor jou in je rol als SDN kennismakelaar de grootste uitdaging bij het project “Beter leren van incidenten” en hoe helpt dit project de industrie?

Mijn overtuiging is dat het leren van incidenten een uitstekend ‘vehikel’ is om als bedrijf te werken aan de veiligheidscultuur en het wijst je aan welke prioriteiten je moet werken om ernstige incidenten op tijd voor te zijn.  Veel bedrijven besteden heel wat tijd aan incidentonderzoek en het afhandelen van de acties en hebben hun handen vol om aan alle verplichtingen te voldoen. Ik weet uit eigen ervaring dat het hen aan tijd en expertise ontbreekt om structureel aan verbeteringen te werken. Voor mij  een mooie uitdaging om hen daarbij met mijn kennis en ervaring te helpen om dit wel voor elkaar te krijgen.

Wat hoop je te bereiken met het project Seveso Top Leadership?

De rol van de Seveso Top Manager is cruciaal als het gaat om de veiligheid van het bedrijf. Met het curriculum willen bereiken dat zij veiligheid niet alleen in woorden maar ook met daden laat zien:  Betrokken Leiderschap zal een onderdeel van het DNA van de Seveso Top Manager moeten worden. Hoe meer betrokken de Seveso Top Manager, hoe groter de kans er is dat de sector de veiligheidsprestaties  duurzaam gaat verbeteren. Veiligheid Voorop adviseert daarom alle Seveso Top Manager om het Curriculum te gaan volgen.

En daar is gehoor aan gegeven!

Begin 2022 start er een nieuwe groep met 12 deelnemers en ook een leergang bij Chemelot staat op de rol. Veiligheid Voorop hoopt eind 2022 een volgende groep te starten. Aanmelden kan via Veiligheid Voorop.
In de ontwikkeling van het Curriculum heeft naast het bedrijfsleven ook de wetenschap en overheid inbreng gehad. De rol van bedrijfsleven, overheid en wetenschap (triple helix) is nu om met elkaar, door samenwerking en inbreng het Curriculum dé opleiding te laten zijn die de Seveso Top Managers willen volgen.

Wat brengt de recente safety deal “SVO 221026 – Bijna BRZO bedrijven effectief betrekken bij veiligheid” ?

Er zijn in Nederland zo’n 300 Bijna BRZO bedrijven (ook wel BEVI of Overige Risico Relevante bedrijven genoemd), zoals kleine chemiebedrijven en bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan. Deze hebben over het algemeen een minder robuuste beheersing van veiligheid, hebben doorgaans beperkte kennis en zijn vaak niet aangesloten bij netwerken/branches. Daarnaast worden zij minder vaak geïnspecteerd.  Met deze Safety Deal willen we vanuit VNO-NCW Midden en Brabant Zeeland een praktisch en werkbaar kennisnetwerk voor veiligheid voor deze bedrijven gaan opzetten om zo de kennis en bewustwording in veiligheid te vergroten. De eerste resultaten voor de zomer van dit jaar verwacht.

Wat zou SDN beter kunnen doen en waar moet SDN vooral mee door gaan?

Er zijn vele goede veiligheidsprogramma’s maar deze zijn vaal van een theoretisch en methodologisch niveau. De kunst is nu om deze programma’s om te zetten zodat bedrijven deze ook daadwerkelijk in hun eigen bedrijfssituatie kunnen toepassen en implementeren.  Daar kan SDN een belangrijke motor voor zijn. Verder doorgaan met  het stimuleren van innovaties in veiligheid om te voorkomen dat meerdere partijen aan hetzelfde werken . Van groot belang is dat de triple helix blijft samenwerken en steeds blijft luisteren naar de behoeften van de sector.

Wat is volgens jou de toegevoegde waarde van SDN voor de Nederlandse MKB bedrijven?

Zelf denk ik dat de toegevoegde waarde vooral zit in het vinden en verbinding. De MKB bedrijven hebben vooral behoefte aan kennis en ervaring en SDN voegt waarde toe door dit te faciliteren.

Hoe zie jij de procesveiligheid van de Nederlandse MKB bedrijven over 10 jaar?

Dat is wel een vraag zeg, 10 jaar is zo lang en ik weet niet hoe de wereld er dan uitziet. Ik hoop in ieder geval dat ethisch handelen en werken dan voorop staat en dat dan met duurzame en veilige bedrijven, landen en gemeenschappen de wereld er beter voor staat dan vandaag.

Corine Baarends
Kennismakelaar Safety Delta Nederland
Publicatiedatum:
3 februari 2022