Vorige maand was een interview met Johan van Middelaar, de programma manager van het SDN Innovatiecentrum, te vinden. Dit keer stellen we graag Denise Harkema aan u voor.

Denise is de Programma manager van het SDN Kenniscentrum en is sinds februari jl. aan de slag om het SDN Kenniscentrum op te zetten. In deze nieuwsbrief stelt zij zich kort voor.

Goedemiddag Denise, dankjewel dat je jezelf vandaag aan ons voor wil stellen. Zou je ons kort iets over jezelf kunnen vertellen?

Natuurlijk! Ik ben Denise, geboren en getogen in de omgeving van Rotterdam. Al vroeg heb ik mijn interesse ontwikkeld voor techniek en chemie. Na een aantal jaren van leren en studeren ben ik in 2013 als chemisch technoloog gestart bij het procesveiligheidsteam van Bilfinger Tebodin. In mijn werk bij deze organisatie heb ik sindsdien de kans gehad om langs te gaan bij verschillende bedrijven in verschillende sectoren. Het heeft me geïnspireerd om te zien hoe ieder bedrijf een eigen manier van denken en doen heeft, maar ook hoe elke keer weer de medewerkers hart voor de zaak hebben. Over de afgelopen jaren heb ik me mede door al die verschillende projecten bij bedrijven kunnen verbreden in het vakgebied van (proces)veiligheid. Vandaag de dag combineer ik mijn werk bij Safety Delta Nederland met het werk dat ik doe als HSE Management adviseur bij Bilfinger Tebodin.

Een mijlpaal voor mij was dat ik de essaywedstrijd van Veiligheid Voorop (2016) heb gewonnen, dankzij deze wedstrijd heb ik de opleiding Management of Safety, Health and Environment (TUDelft) kunnen volgen. Bij deze opleiding heb ik niet alleen waanzinnig veel geleerd over het vak Health, Safety & Environment, maar heb ik er ook fijne vrienden mogen maken met wie ik nog vaak contact heb.

Binnen de SDN hebben we een kennis en een innovatiecentrum. Zou je ons kort mee kunnen nemen door het SDN Kenniscentrum?

Bij het SDN Kenniscentrum gaat het om het vinden en beschikbaar stellen van kennis. Er is ontzettend veel kennis beschikbaar over (proces)veiligheidsconcepten, soms zie je door de bomen het bos niet meer. Als SDN geloven wij dat ieder bedrijf toegang moet kunnen hebben tot de beste middelen om de (proces)veiligheid te kunnen verbeteren in haar organisatie. Het Kenniscentrum zet zich hiervoor in. Om gericht kennis over (proces)veiligheid te vinden en op een slimme manier beschikbaar te stellen, houden we ons aan een aantal thema’s en ontwikkelen we verschillende tools om bestaande kennis en informatie mee te ontsluiten. Denk zoal aan de SDN Kennisbank, onze Technologiecatalogus, de SDN Academy en onze expert netwerken. Daarnaast willen we in coproductie met andere partijen projecten uitvoeren die bijdragen aan een structurele verbetering van (proces)veiligheid in de Nederlandse industrie. Neem als voorbeeld onze Process Safety Quickscan, waarbij we bedrijven in 1 dag meenemen in de staat van procesveiligheid op hun locatie. Hiervoor werken we ook samen met onder andere de VNCI.

Wat geeft jou energie om met Safety Delta Nederland en het SDN Kenniscentrum aan de slag te gaan?

Het geeft me energie om met mensen samen te werken en te onderzoeken hoe we samen een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van (proces)veiligheid in de Nederlandse industrie. Met het Kenniscentrum heeft de SDN vooral focus om bestaande kennis en lopende activiteiten meer aandacht te geven en daarmee beschikbaar te stellen aan een breder publiek.

Wat zijn de grootste kansen en uitdagingen de komende periode?

De grootste kans voor de SDN is wat mij betreft het leveren van een bijdrage aan samenwerking in Triple Helix verband (overheid, industrie en wetenschap). Het is wat mij betreft zeer waardevol om één onderwerp te kunnen belichten vanuit verschillende perspectieven. Hiermee geef je elkaar de kans om een brede blik te verwerven op een (proces)veiligheidsonderwerp en je eigen zienswijze te blijven ontwikkelen. Een uitdaging voor de SDN en het SDN Kenniscentrum is het vergaren van bekendheid en onze toegevoegde waarde in de praktijk laten zien. Kennis vinden en beschikbaar stellen via onze tools is één, maar het is nog een stap verder om zelf ook gevonden te worden. Dus voor al onze lezers: ‘spread the word’ over SDN!

En als we even kort vooruit kijken, wat zou je dan graag voor de zomer willen bereiken?

Voor de zomer willen we voor het SDN Kenniscentrum een aantal dingen hebben bereikt. Het eerste is het opstarten van onze eerste expert netwerk. Daarnaast zijn we onlangs gestart met een pilot voor de SDN Academy, waarbij we streven naar het ontsluiten van informatie over (proces)veiligheidsconcepten via korte leermodules. Hiermee kan de gebruiker meer leren over een onderwerp, maar ook verbreding of diepgang zoeken om de opgedane kennis beter toe te passen. Ook willen we graag onze SDN Process Safety Quickscan verder uitdragen bij bedrijven uit de industrie. Op deze manier willen we niet alleen bedrijven verder helpen met (proces)veiligheid, maar kunnen we ook nieuwe best practices vinden en zijn we beter op de hoogte welke kennisbehoefte speelt bij de bedrijven.

Denise Harkema
PROGRAMMA MANAGER SDN KENNISCENTRUM