In de vorige nieuwsbrief stond een interview met Denise Harkema, de programmamanager van het Kenniscentrum. Nu vlak voor de zomerperiode delen we nog een laatste interview met Els Rutten, onze beleidsmedewerker vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Goedemiddag Els, dankjewel dat je jezelf vandaag aan ons voor wil stellen. Zou je ons kort iets over jezelf kunnen vertellen?

Ja zeker! Ik ben Els, 28 jaar oud en woon in Amsterdam. Ik heb een studieachtergrond in de Politicologie en Bestuurskunde (besturen van veiligheid) en werk sinds 2018 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ik werk voor de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s (OenM), en werk daar binnen het taakveld Bedrijven, waar ik en mijn collega’s zich bezighouden met de veiligheid van (petro)chemische bedrijven. In mijn vrije tijd kook ik (vegetarisch) en ben ik gek op wandelen en sporten.

Als beleidsmedewerker bij IenW heb je een divers takenpakket. Zou je ons daar iets meer over kunnen vertellen? Hoe sluit de SDN daarbinnen aan?

Zoals gezegd werk ik binnen directie OenM in taakveld Bedrijven. Daar werk ik natuurlijk aan de Safety Delta Nederland en daarnaast aan het Register Externe Veiligheid, een systeem wat ervoor zorgt dat informatie over externe veiligheidsrisico’s centraal opgeslagen wordt en beschikbaar komt. Naast mijn beleidsdossiers ben ik sinds april 2021 ook lid van de Ondernemingsraad van het Kerndepartement IenW. Ik vertegenwoordig in de Ondernemingsraad de jonge medewerkers van IenW en werk hier aan vraagstukken op het gebied van personeel en organisatie.

Safety Delta Nederland is ontstaat vanuit het Programma Duurzame Veiligheid 2030. Hier was jij ook al bij betrokken. Hoe heb jij het proces van DV2030 naar de SDN ervaren?

Ik ben blij dat ik al sinds 2019 betrokken ben bij DV2030, hierdoor ken ik goed de geschiedenis die voorafging aan de SDN. Natuurlijk is het hartstikke mooi als zo’n tijdelijk programma leidt tot de oprichting van een organisatie waarin men structureel de samenwerking op het vlak van veiligheid in de (petro)chemie wil voortzetten.

Wat geeft jou energie om met Safety Delta Nederland aan de slag te gaan?

Wat mij energie geeft is de overtuiging dat de SDN echt het verschil kan maken als het gaat over veiligheid in de (petro)chemische industrie. Er gebeurt in Nederland heel veel op het gebied van veiligheid en de SDN kan faciliteren in het samenbrengen van alle verschillende initiatieven en inspanningen. Ik geloof dat als we daarin slagen we echt iets kunnen betekenen voor alle partijen in de SDN, dus niet alleen de industrie maar ook de overheid en de wetenschap. De samenwerking tussen deze drie partijen kan alle partijen versterken denk ik.

Wat zijn de grootste kansen en uitdagingen de komende periode?

De grootste kansen zie ik op het vlak van marketing en algemene bekendheid van de SDN. Ik hoop dat steeds meer mensen ons weten te vinden en wij hen echt iets kunnen bieden waar ze iets aan hebben. Daar ligt denk ik ook meteen de uitdaging, vooral in deze tijd waarin toch veel vanuit huis gebeurt is het lastig om nieuwe mensen te betrekken bij ons initiatief. Hopelijk verandert dat na de zomer en kunnen we volop de boer op!

En als we even kort vooruit kijken, wat zou je dan graag na zomer willen bereiken met de SDN?

Na de zomer wil ik een goed functionerende online omgeving hebben staan. Dat betekent een website, een technologie catalogus en een SDN Academy. Als dit lukt hebben we mensen écht iets te bieden, namelijk een plek waar alle kennis op het gebied van veiligheid in de (petro)chemische industrie samenkomt. Ik heb er vertrouwen in dat dit kan lukken want er wordt door het hele SDN team met veel enthousiasme gewerkt aan het verder uitbouwen van de SDN.  

Els Rutten
BELEIDSMEDEWERKER IenW