Altijd Actuele Digitale Vergunning - Op weg naar Vergunningverlening 2.0

Vergunningverlening overzichtelijker en toegankelijker maken. Dat is de gedeelde wens van bevoegd gezag en bedrijven bij het aanvragen of uitbreiden van een vergunning. En een van de opgaven onder de Omgevingswet. Met de Altijd Actuele Digitale Vergunning geeft DCMR hier invulling aan.

Duiding score:

Duiding:

In 2019 startte DCMR met de provincie Zuid-Holland het programma De Altijd Actuele Digitale Vergunning. Doel van dit programma is om een digitale omgeving te realiseren waarin voor provincie, omgevingsdiensten, bedrijven en anderen steeds per bedrijf zichtbaar is aan welke regels een bepaald bedrijf moet voldoen.

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Beleidsmakers
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - Vergunningen |Toezicht |Handhaving
Categorie Uitgever Maker Taal

Documenten | Publicaties | Incident Onderzoeken

-

DCMR

Nederlands