Andersoortig toezicht op het Brzo

Verkenning naar mogelijkheden van het gebruik van zelfbeoordelingsinformatie in andersoortig (risicogestuurd) toezicht op bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo).

Duiding score:

Duiding:

Wat zijn externe trends of verwachte verandering op midden en lange termijn?

Doelgroep(en):

  • Strategisch leiderschap

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - Intern | Extern Toezicht
Categorie Uitgever Maker Taal

Publicatie

-

Safety Delta Nederland

Nederlands