Arbocatalogus Beveiligingsbranche

In de arbocatalogus staan de volgende arbeidsrisico’s beschreven: fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysische factoren (temperatuur).

Duiding score:

Duiding:

Up to date (2020) informatie en maatregelen (oplossingen) over een aantal arbeidsrisico's: agressie en geweld, fysieke belasting, ongewenste omgangsvormen, werkdruk en -stress

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Health and Personal Safety - Algemeen
  • Risk | Control | Assurance - Algemeen
  • Risk | Control | Assurance - Gezamenlijke Brandweer
Categorie Uitgever Maker Taal

Handreiking

-

Servicecentrum Particuliere Beveiliging

Nederlands