Arbocatalogus Productie- en leveringsbedrijven

In deze arbocatalogus worden de volgende arbeidsrisico’s beschreven: Algemeen arbobeleid (offshore communicatie en calamiteiten), Fysieke belasting (duwen, trekken, tillen, dragen, repeterende bewegingen), fysische factoren (trillingen, temperatuur, geluid, duiken, EMV), arbeidsmiddelen (rolsteiger, platte daken, toegang tot de gondel, sky-climber), inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimte, werken op hoogte, elektrische schok, helicopter-operaties, hoisting op windplatforms, veilig werken in ATEX-gebieden), gevaarlijke stoffen (asbest, verontreinigde grond, keramische vezels, brand- en explosiegevaar, bodemas, vliegas, lasrook, koel- en snijvloeistoffen) en zwangeren.

Duiding score:

Duiding:

Practische site met veel voorbeelden van risico beperkende maatregelen rond de activiteiten Productie en Leverig en Warmte.:

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - Algemeen
  • Health and Personal Safety - Algemeen
  • Risk | Control | Assurance - Vergunningen |Toezicht |Handhaving
Categorie Uitgever Maker Taal

Documenten | Publicaties | Incident Onderzoeken

-

WENb

Nederlands