SDN: De gevolgen van de energietransitie voor procesveiligheid onderzocht

Er is een ongekende verschuiving gaande in de manier waarop energie wordt geproduceerd en gebruikt. De energietransitie, gedreven door zorgen over klimaatverandering en de uitputting van fossiele brandstoffen, heeft tot doel de overgang naar duurzame energiebronnen te versnellen. Dit is een cruciale stap in de richting van een groene toekomst. De energietransitie brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor de chemische industrie en procesveiligheid in het bijzonder. Hoe gaan de veiligheidsrisico’s zich als gevolg van de energietransitie ontwikkelen? Het Innovatiecentrum van Safety Delta Nederland (SDN) heeft naar deze vragen een verkennend onderzoek uitgevoerd in samenwerking met het RIVM en partners uit de Triple Helix: Air Liquide, Shell, Tata Steel, Vesta Chemicals, Yara, de branches VNCI en VOTOB, DCMR Milieudienst Rijnmond, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Nederlandse Arbeidsinspectie, het NIPV, Crisislab (Radboud Universiteit) en TNO.

Duiding score:

Duiding:

Wat zijn externe trends of verwachte verandering op midden en lange termijn?

Doelgroep(en):

  • Beleidsmakers
  • Site managers
  • Strategisch leiderschap
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - nieuwe risico's
Categorie Uitgever Maker Taal

Artikel

-

Safety Delta Nederland

Nederlands