Artikel | De rollen en verantwoordelijkheden van de veiligheidskundige

Afhankelijk van de opdrachtgever en het probleem vervult de veiligheidskundige verschillende rollen, zoals: adviseur, expert, trainer of coach. Wie in staat is verschillende rollen te spelen en hier tussen te schakelen, beheerst de kunst van het situationeel adviseren. In de oplossing van een veiligheidsprobleem en het beheersen van risico's is de rol van de adviseur net zo belangrijk als de inhoud van het advies. Vaak komt de adviesrol al onderhandelend tot stand. Hoe actiever de veiligheidskundige zich daarin opstelt, hoe meer er mogelijk is.

Duiding score:

Duiding:

Wat zijn externe trends of verwachte verandering op midden en lange termijn? Wie hebben expertise?

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Onderwijsgevers
  • Strategisch leiderschap
  • Tactisch leiderschap

Risicothema:

  • Safety Culture and Leadership - Opleidingen
  • Veiligheidscultuur en leiderschap - Veiligheidskunde
Categorie Uitgever Maker Taal

Documenten | Publicaties | Incident Onderzoeken

-

NCOI

Nederlands