Risicokaart.nl

Risicokaart.nl is een tool om risico’s op bijvoorbeeld overstromingen/uitstoot visueel inzichtelijk te maken.

Duiding score:

Duiding:

Welke beheersmaatregelen zijn beschikbaar?

Doelgroep(en):

  • Beleidsmakers
  • HSE managers
  • Tactisch leiderschap
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - nieuwe risico's
Categorie Uitgever Maker Taal

Tool

-

Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V)

Universiteit Wageningen

Nederlands