Brzo 2015 en de herziene ARIE-regeling

Gevaarlijke stoffen in grote hoeveelheden brengen specifieke risico’s met zich mee voor arbeidsveiligheid en Omgevingsveiligheid. Daarvoor bestaat regelgeving: het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) en de in het Arbobesluit opgenomen Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE-regeling). Dit artikel gaat in op de ARIE-regeling. Vanaf 1 januari 2023 is een herziene ARIE-regeling van kracht. Bedrijven moeten zelf controleren of de ARIE-regeling voor hen van toepassing is. Het inspectieproces voor ARIE-bedrijven is vergelijkbaar met het inspectieproces voor Brzo-bedrijven.

Duiding score:

Duiding:

Wat zijn externe trends of verwachte verandering op midden en lange termijn?

Doelgroep(en):

  • Operationeel leiderschap
  • Strategisch leiderschap
  • Tactisch leiderschap

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - Intern | Extern Toezicht
  • Risk | Control | Assurance - Vergunningen |Toezicht |Handhaving
Categorie Uitgever Maker Taal

Wet- en regelgeving - Beleid - Richtlijnen

-

Nederlandse Arbeidsinspectie

Nederlands