BRZO+: Kruistabel ageing aspecten versus veiligheidsbeheerssysteem (VBS)

Het Brzo 2015 heeft een bepaling waarin staat dat bedrijven aandacht moeten besteden aan veroudering van hun installaties en aan corrosie. De gezamenlijke Brzo inspecties staan daarom in 2017 in het teken staan van het thema Veroudering (in dit kader zal de Engelse term "Ageing" worden gebruikt). Het doel van deze Brzo-inspecties is om na te gaan hoe bedrijven ageing van hun installaties identificeren en beheersen. Normaliter volgen Brzo-inspecteurs bij de inspectie de elementen van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) van het bedrijf. Met het onderwerp ageing wordt bij de inspectie een nieuwe 'aanvliegroute' toegepast die niet per VBS-element wordt uitgevoerd, maar integraal over alle VBS-elementen. Om te herkennen bij welke VBS-elementen welke ageing aspecten een rol spelen is een indicatieve kruistabel gemaakt. De Brzo-inspecteur kan daarmee eventueel het ageingaspect benaderen vanuit een VBS-element dat voor het te inspecteren bedrijf relevant is.

Duiding score:

Duiding:

Eenvoudige kruistabel waarmee toezichthouders op consistente wijze verouderingsaspecten van installaties kunnen inspecteren in relatie tot de verschillende VBS-elementen

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Maintenance managers
  • Operatie managers
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Process Safety - Asset Integrity Management - Algemeen
Categorie Uitgever Maker Taal

Documenten | Publicaties | Incident Onderzoeken

-

BRZO+

Nederlands