BRZOPLUS: Project Ageing – Resultaat 2017

Het Brzo+ samenwerkingsverband heeft een gezamenlijk project uitgevoerd met als onderwerp de aandacht die Brzo bedrijven hebben voor de gevaren van zware ongevallen ten gevolge van verouderende apparatuur en organisaties. Het project kende drie hoofdonderwerpen: Ageing algemeen en beleid, Leidingen en corrosie onder installatie en Koel- en bluswaterleidingen. Ageing bleek in een aantal gevallen nog niet voldoende uitgewerkt in de diverse onderdelen van het veiligheidsmanagementsysteem.

Duiding score:

Duiding:

Wat zijn externe trends of verwachte verandering op midden en lange termijn? Wat zijn relevante lessen van anderen?

Doelgroep(en):

  • Beleidsmakers
  • HSE managers
  • Operationeel leiderschap
  • Strategisch leiderschap
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Process Safety - Asset Integrity Management - Algemeen
Categorie Uitgever Maker Taal

Project informatie

-

BRZO+

Nederlands