BRZO+ : Vragenlijst toezichtshouders betreffende ageing

Het Brzo 2015 heeft een bepaling waarin staat dat bedrijven aandacht moeten besteden aan veroudering van hun installaties en aan corrosie. De gezamenlijke Brzo inspecties staan daarom in 2017 in het teken staan van het thema Veroudering (in dit kader zal de Engelse term "Ageing" worden gebruikt). Het doel van deze Brzo-inspecties is om na te gaan hoe bedrijven ageing van hun installaties identificeren en beheersen. De Brzo-inspecteur zal het bedrijf vragen stellen over algemene aspecten van ageing binnen specifiek aanwezige beheerssystemen en als dat van toepassing is inzoomen op - corrosion under insulation (CUI) - corrosion under fireproofing (CUF) van leidingen en installaties en - ageing van het brandblus- en koelwatersysteem. Om de Brzo-inspecteurs te ondersteunen is een lijst met vragen opgesteld. Deze vragen zijn gericht op: (A) hoe ageing is opgenomen in het (veiligheids-)beleid (B) hoe het bedrijf ageinginstallaties identificeert (C) inventariseert (D) monitoort en (E) evalueert De Brzo-inspecteurs van het inspectieteam maken uit deze vragenlijst een selectie en passen eventueel de vraagstelling aan. Rekening houdend met de situatie van het te inspecteren bedrijf. De vragenlijst is niet bedoeld als afvinklijst die van begin tot eind moet worden doorlopen. Ook bedrijven kunnen met de vragenlijst zich op vergelijkbare wijze voorbereiden op de Brzo-inspectie.

Duiding score:

Duiding:

Vragenlijst van toezichthouders om op consistente wijze verouderingsaspecten van installaties te inspecteren

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Maintenance managers
  • Operatie managers
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Process Safety - Asset Integrity Management - Algemeen
Categorie Uitgever Maker Taal

Tool

-

BRZO+

Nederlands