Compliance moet gaan over het doel

Men gaat ervan uit dat naleving van regels, compliance, ervoor zorgt dat maatschappelijke doelen daadwerkelijk bereikt worden. Het geeft een gevoel van controle in een wereld die turbulent en complex is. Maar op de assumptie dat regelnaleving automatisch het doel van de regels realiseert, is nogal wat af te dingen. Uitvoeringsorganisaties en samenleving worden opgezadeld met regels waarvan onduidelijk is en blijft of ze wel werken. In dit artikel worden de positie van regels ten opzichte van maatschappelijke doel verder uitgewerkt en de implicaties voor toezicht en compliance verkend.

Duiding score:

Duiding:

Wat zijn externe trends of verwachte verandering op midden en lange termijn?

Doelgroep(en):

  • Beleidsmakers
  • Strategisch leiderschap
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - Intern | Extern Toezicht
  • Risk | Control | Assurance - Vergunningen |Toezicht |Handhaving
Categorie Uitgever Maker Taal

Wetenschappelijke literatuur

- -

Nederlands