DCMR 2021 – Stappenplan Domino-Bedrijven

In het domino-aanwijzingsbesluit is aangegeven of de bedrijven enkel blootgestelde, enkel veroorzaker of zowel blootgesteld als veroorzaker zijn. Het is aan de bedrijven die zijn aangemerkt als veroorzaker om te bepalen ten aanzien van welke bedrijven ze veroorzaker zijn. Het DCMR Stappenplan Domino-Bedrijven kan hiervoor als hulpmiddel worden gebruikt.

Duiding score:

Duiding:

Welke beheersmaatregelen zijn beschikbaar? Hoe worden beheersmaatregelen geïmplementeerd?

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Operationeel leiderschap
  • Tactisch leiderschap
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - Intern | Extern Toezicht
  • Risk | Control | Assurance - Vergunningen |Toezicht |Handhaving
Categorie Uitgever Maker Taal

Tool

-

DCMR Milieudienst Rijnmond

Nederlands