DCMR 2022: De ontwikkeling van Meting Veiligheids Perceptie – Lerende de veiligheid verbeteren

Instrument bestaande uit 27 stellingen, waarbij respondenten op een schaal van 1-5 aangeven in hoeverre ze het eens zijn met de stelling. Het meet de subjectieve ervaring van medewerkers, hoe medewerkers de aandacht voor en gedrag rond veiligheid in het bedrijf ervaren.

Duiding score:

Duiding:

Welke beheersmaatregelen zijn beschikbaar? Hoe worden beheersmaatregelen geimplementeerd?

Doelgroep(en):

  • Operationeel leiderschap
  • Tactisch leiderschap

Risicothema:

  • Veiligheidscultuur en leiderschap - Veiligheidsbeleving
  • Veiligheidscultuur en leiderschap - Veiligheidscultuur
Categorie Uitgever Maker Taal

Tool

-

Safety Delta Nederland

Nederlands