DV2030 – Roadmap Asset Management. Een praktisch handvat voor de invoering van asset management.

Asset management gaat over professioneel beheer en instandhouding van industriële installaties. Deze studie schetst een praktische routekaart (roadmap) op basis van bestaande kennis en kunde. Het is een roadmap die handvatten biedt om de conditie van de assets optimaal te houden en veroudering tegen te gaan en te komen tot projecten en maatregelen die de asset base ten eerste veilig en ten tweede competitief houden.

Duiding score:

Duiding:

Hoe worden beheersmaatregelen geimplementeerd? Hoe wordt succesvolle implementatie bepaald?

Doelgroep(en):

  • Maintenance managers
  • Operationeel leiderschap
  • Tactisch leiderschap
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Process Safety - Asset Integrity Management - Algemeen
  • Process Safety - Asset Integrity Management - Corrosie onder isolatie
Categorie Uitgever Maker Taal

Roadmap - Routekaart - Visie

-

Mainnovation

Nederlands