Eindrapportage Pilot Regelbeheer - Bijlage A: analyse vergunningsvoorschriften

DCMR onderzocht wat het digitaal vastleggen en ontsluiten van milieuregels voor een complex bedrijf betekent in de Pilot Regelbeheer, als onderdeel van het traject Vergunningverlening 2.0.

Duiding score:

Duiding:

Enkele resultaten die beschreven staan in de eindrapportage zijn: Het digitaal beschikbaar en toegankelijk hebben van de actueel geldende vergunningsvoorschriften levert tijdwinst op voor het bevoegd gezag in het vergunningverleningsproces. Een altijd actuele digitale vergunning per bedrijf is complex, arbeidsintensief en vraagt een sneller actualisatieproces. Hierbij speelt de houding van het bedrijf een belangrijke rol. Standaardisatie en uniformering van informatiestromen bij de aanvraag én van vergunningsvoorschriften zal een actueel digitale vergunning makkelijker maken.

Doelgroep(en):

  • Beleidsmakers
  • Toezichthouders

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - Algemeen
  • Risk | Control | Assurance - Vergunningen |Toezicht |Handhaving
Categorie Uitgever Maker Taal

Documenten | Publicaties | Incident Onderzoeken

-

DCMR

Nederlands