Artikel | Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

Het waterrobuust en klimaatadaptief inrichten van Nederland is een thema dat voor alle sectoren van een groot belang is/blijft/gaat worden. Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie biedt inzicht aan de hand van 7 ambities, hoe Nederland toekomstproef gemaakt kan worden. De rol van de industrie is in alle ambities van een groot belang.

Duiding score:

Duiding:

Wat zijn externe trends of verwachte verandering op midden en lange termijn?

Doelgroep(en):

  • Beleidsmakers
  • Strategisch leiderschap

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - nieuwe risico's
Categorie Uitgever Maker Taal

Documenten | Publicaties | Incident Onderzoeken

Routekaart

-

Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Nederlands