Artikel/onderzoek | The impact of climate change on activity and prices – insights from a survey of leading firms

Gevolgen van klimaatverandering houden niet op bij de landsgrens. In Europees verband is onderzocht hoe bedrijven aankijken tegen de te nemen maatregelen van de huidige dag. Waardevolle info om te zien hoe collega's in de industrie (grosso modo) zich bewegen ten opzichte van ontwikkelingen. Opmerkelijke uitkomst: technische uitdagingen zijn de hoofd barrière, hier ligt een grote kans voor de industrie.

Duiding score:


Er is geen rating beschikbaar.

Duiding:


Er is geen duiding beschikbaar.

Doelgroep(en):

  • Industrie

Risicothema:

  • klimaatverandering
Categorie Uitgever Maker Taal

Documenten | Publicaties | Incident Onderzoeken

Informatie over Projecten

- -

Nederlands