Beleid | PBL Werkprogramma 2022 – 2023

Het Planbureau voor de Leefomgeving (Netherlands Environmental Assessment Agency) is hét Nederlandse onderzoeksinstituut dat zich bezig houdt met omgeving/klimaatbeleid. Het houdt zich bezig met duurzaamheidsontwikkelingen, energie en klimaatverandering. Voor de industrie, is het van belang om te weten waar de focuspunten van het PBL op 2022-2023 (en verder) liggen. Om deze reden is het PBL werkprogramma 2022-2023 opgenomen in deze kenniscollectie.

Duiding score:

Duiding:

Wat zijn externe trends of verwachte verandering op midden en lange termijn?

Doelgroep(en):

  • Beleidsmakers
  • Strategisch leiderschap

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - nieuwe risico's
Categorie Uitgever Maker Taal

Roadmap - Routekaart - Visie

-

Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

Planbureau voor de leefomgeving (PBL)

tauw

Nederlands