Kennisbundel waterstof in de gebouwde omgeving

Het project ‘Kennisbundeling VET’ (Veilige Energietransitie) heeft als doel nieuwe en bestaande kennis over veiligheidsaspecten rondom de energietransitie te bundelen en te ontsluiten. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voert dit project uit in samenwerking met Kenniscentrum InfoMil en Relevant. Eén van de onderdelen van het project is het opstellen van kennisbundels. Hierin worden beknopte beschrijvingen over wet- en regelgeving, vergunningen, pilots en maatregelen gegeven. Om de deelonderwerpen zich verder eigen te maken, kan de lezer gebruik maken van de documenten en websites waarnaar verwezen wordt. De lezers zullen vooral werkzaam zijn bij overheidsorganisaties als gemeenten, provincies, ministeries, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten. Deze kennisbundel gaat over waterstof in de gebouwde omgeving en behandelt de deelonderwerpen productie, opslag en gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving, maar niet het transport van waterstof. De kennisbundel is een document dat in beheer komt van het IFV. Dat garandeert dat de inhoud van de kennisbundel (periodiek) geactualiseerd wordt als daar aanleiding toe is. Gezien de vele ontwikkelingen op het gebied van waterstof, zijn actualisaties van deze kennis-bundel zeker te verwachten.

Duiding score:

Duiding:

Welke beheersmaatregelen zijn beschikbaar?

Doelgroep(en):

 • Anders
 • Beleidsmakers
 • HSE managers
 • Maintenance managers
 • Onderwijsgevers
 • Operatie managers
 • Operationeel leiderschap
 • Site managers
 • Strategisch leiderschap
 • Tactisch leiderschap
 • Toezichthouders

Risicothema:

 • Risk | Control | Assurance - nieuwe risico's
Categorie Uitgever Maker Taal

Handreiking

-

NIPV

Nederlands