Paper | Adapting to climate change in The Netherlands: an inventory of climate adaptation options and ranking of alternatives - Springerlink

In deze (Engelstalige) paper, hebben een 13-tal auteurs een kwalitatieve assessment gedaan van alternatieven in het kader van klimaatadaptatie. Deze alternatieven zijn geranked in de vorm van een multicriteriaanalyse. Auteurs: SpringerLink, K. de Bruin, R.B. Delink, A. Ruijs, L. Bolwidt, A. van Buuren, J. Graveland, R.S. de Groot, P.J. Kuikman, S. Reinahrd, R.P. Roetter, V.C. Tassone, A. Verhagen, E.C. van Ierland

Duiding score:

Duiding:

Wat zijn externe trends of verwachte verandering op midden en lange termijn?

Doelgroep(en):

  • Beleidsmakers
  • Strategisch leiderschap

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - nieuwe risico's
Categorie Uitgever Maker Taal

Documenten | Publicaties | Incident Onderzoeken

-

ScienceDirect

English