Toekomstverkenning Crisisbeheersing

De samenleving verandert; we worden steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van onder andere klimaatverandering, technologische vooruitgang, pandemieën en toenemende maatschappelijke onrust. Die maatschappelijke veranderingen en transities brengen voor veiligheidsregio’s en professionals nieuwe uitdagingen met zich mee. Daarom heeft de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) verzocht een toekomstverkenning op het gebied van de crisisbeheersing uit te voeren, voortbouwend op de Toekomstverkenning Brandweer. Het project is gefinancierd door de RCDV en het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Duiding score:

Duiding:

Wat zijn externe trends of verwachte verandering op midden en lange termijn?

Doelgroep(en):

  • Beleidsmakers
  • HSE managers
  • Strategisch leiderschap

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - nieuwe risico's
Categorie Uitgever Maker Taal

Publicatie

-

NIPV

Nederlands