Vervoer gevaarlijke stoffen kenbare gebreken ketelwagens

De VNCI heeft september 2016 in samenwerking met goederenvervoerder DB Cargo de 2e versie van de uitgave 'Vervoer gevaarlijke stoffen kenbare gebreken ketelwagens’ gepubliceerd in het Nederlands. In deze uitgave worden de vele technische details en voorschriften voor een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor op een toegankelijke manier toegelicht.

Duiding score:

Duiding:

De VNCI en DB Cargo Rail presenteren een vernieuwde uitgave van het bekende naslagwerk ‘kenbare gebreken’. De initiatiefnemers van deze uitgave zijn er namelijk van overtuigd dat door voorlichting en het gebruikmaken van de aanwezige kennis in de chemische industrie en spoorsector (‘best practices’) incidenten als de zogenaamde ‘druppellekkages’, waarbij kleine hoeveelheden product vrijkomen, tot een minimum kunnen worden beperkt. Omdat een incident, hoe gering ook, al snel kan leiden tot grote maatschappelijke overlast, denk aan het stilleggen van het treinverkeer en het ontruimen van stations, is de winst voor omwonenden, hulpdiensten én het bedrijfsleven evident.

Doelgroep(en):

  • HSE managers
  • Operatie managers

Risicothema:

  • Health and Personal Safety - Algemeen
  • Process Safety - Asset Integrity Management - Algemeen
Categorie Uitgever Maker Taal

Handreiking

-

VNCI

English