Kennisagenda Klimaat en Gezondheid

Doelen van deze kennisagenda op het gebied van gezondheidseffecten van klimaatverandering, – adaptatie en -mitigatie zijn: -het actualiseren van de kennis; -het identificeren van kennishiaten; -het prioriteren van onderzoeksthema’s op basis van kennisbehoefte in de maatschappij en gevolgen voor de gezondheid in Nederland; -het peilen en vergroten van het draagvlak voor het onderwerp klimaat en gezondheid. Deze kennisagenda zal een belangrijke bouwsteen worden van een mogelijk ZonMw/NWO meerjarig klimaatonderzoeksprogramma.

Duiding score:

Duiding:

Wat zijn externe trends of verwachte verandering op midden en lange termijn?

Doelgroep(en):

  • Beleidsmakers
  • Strategisch leiderschap

Risicothema:

  • Risk | Control | Assurance - nieuwe risico's
Categorie Uitgever Maker Taal

Roadmap - Routekaart - Visie

-

ZonMw

Nederlands